Google.com
OBJAVE.com
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Vitalizam   ( Vitalism )
Verovanje da u živim organizmima postoji princip, ili proces, po kome se ove razlikuju od nežive materije, i koji nije objašnjiv u terminima mehaničkih, ili fizičko-hemijskih procesa. Ideja vuče koren još od Aristotela, koji je ovaj princip nazivao ENTELEHIJA. I Keplerova facultas formatrix, Galvanija "sila života", Geteov Gestaltung i Bergsonov elan vital samo su druga imena za ovaj princip. Vitalističke ideje bile su popularne u devetnaestom i početkom dvadesetog veka, jer se činilo da predstavljaju jedinu alternativu MEHANICIZMU. Međutim, kako vitalisti svoje ideje nisu mogli da potkrepe vidljivim dokazima i kako su fizika i biologija učinile velike napretke oslanjajući se na pretpostavku da se sve životne funkcije mogu objasniti u terminima fizičko-hemijskih procesa, vitalizam je gubio reputaciju i smatran je za suvišan i prilično metafizički pojam. Ipak on nije bio potpuno odbačen i čak se u modernoj nauci može govoriti o pojavi neke vrste neovitalizma, kao i da su, na primer, Šredingerov* (Schroedinger) pojam NEGENTROPIJE, Sent-Derđijeva* (Szent-Gyoergy) "SINTROPIJA" i Šeldrejkova (Sheldrake) MORFIČKA REZONANCA, u osnovi vitalistički pojmovi, a što važi i za osnovne stavove OPŠTE TEORIJE SISTEMA. Vitalističku hipotezu podupire činjenica da organizam sa svojim sve većim usložnjavanjem pokazuje i sve više svojstava koja nisu objašnjiva u terminima njegovih sastavnih delova ili njihovih poznatih načina interakcija, kao Sto su samo-regulacija i svrhovit nagon. Isto važi i za činjenicu da moderna fizička nauka priznaje da uzročnost nije nužno energetska, jer je u tom slučaju moguće da neka nefizička sila ili princip utiču na fizičke događaje i pored toga što se taj uticaj fizički ne detektuje. I činjenica da se za mikrofizičke događaje sada zna da su probabilistički, a ne deterministički, takođe dopušta i mogućnost da verovatnoćo njihovog pojavljivanja upravlja nekakvo nefizičko "polje uticaja" /71/.
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z