Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
BOG
Biblija nije rasprava o Bogu; ona se ne odmiče Boga na neku udaljenost kao da hoće opisati neki predmet; ne zove nas da o Bogu govorimo, već da ga slušamo i da mu odgovaramo služenjem i veličanjem njegove slave. Ako slušamo i zahvaljujemo Bogu, moguće izraziti ono što on u Bibliji govori o samom sebi. On ne govori o sebi na isti način u SZ i u NZ, kad nam se obraća preko svojih proroka i kad nam govori preko svog Sina (Jevrejima 1,1 i d.). Ovde se više nego u ikojem drugom pitanju strogo nameće potreba razlike između SZ i NZ; jer ˝Boga niko nije vidio nikad: jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi˝ (Jovan 1,18). Koliko god se mora kritikovati različito verovanje osvetoljubivog Boga SZ dobrom Bogu NZ, isto toliko je potrebno čvrsto držati da nam samo Isus otkriva tajnu jedinstvenog Boga obeju Saveza. El, Elohim, Jahve, JHVH: El - Ela poznaju i klanjaju mu se i izvan Izrailja. El - bog je preuzet iz kenaanskog panteona, u kojem je prema najnovijim a arheološkim nalazima, bio vrhovni bog, otac svih najvažnijih bogova (Baala-Bela, Anate i dr.) Kao opšta imenica, on je oznaka za božanstvo u gotovo čitavom semitskom svetu; kao vlastito ime. El označava velikog Boga koji je, izgleda, bio vrhovni bog zapadnog područja tog sveta, naročito u Fenikiji i Kananu. Elohim je množina:, nipošto množina uzvišenosti - u hebrejskom je ona nepoznata, - a još manje preostatak mnogoboštva, verovatno će to biti trag opštesemitskog poimanja koje božanstvo oseća kao mnoštvo sila. Jahve - U Jahvi Bog objavljuje ko je on i šta čini, svoje ime i svoju delatnost. Delatnost mu je čudesna, nečuvena, a ime mu je puno tajni. Jahve se objavljuje Mojsiju u divljem okviru pustinje i u bedi izgnanstva, u strašnom liku ognja. Međutim taj Bog uništavajuće svetlosti jeste Bog vernosti i spasenja. Ime Jahve predstavlja misteriju: ono samo po sebi kaže nešto nepristupno:˝Ja sam onaj što jest˝ (2. Mojsijeva 3,14); niko ga ne može savladati, pa čak ni proniknuti. GHVH - jedno od Božijih ličnih imena u Jevreja. Izgovor je veoma davno bio zabranjen, pa je i zaboravljen. Postoje mnoge teorije o značenju imena i o tačnom izgovoru, ali za sada one ne pružaju zadovoljavajuće rešenje. Dokumentarna teorija biblijske kritike je, prema tome da li se u tekstu nalazi ime JHVH ili Elohim, određivala da li taj deo Biblije spada u sloj koji je pisao ili uredio ˝elohist˝ ili ˝jahvist˝. Bog govori o sebi. Bog živi. Bog sveti. ˝Jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog ravnitelj˝ (2. Mojsijeva 20,5). ˝Nemoj imati drugih Bogova uza me˝ (2. Mojsijeva 20,3)- U Isusu se Bog objavio konačno i potpuno: budući da nam je darovao vlastitog Sina, on više nema ništa što bi zadržao za sebe. te mu preostaje samo davati (upor. Rimljanima 8,32). Sa životom, smrću i vaskrsom Isusovim Bog je učinio svoj vrhunski gest, i odsad svako može imati pristupa k njemu: to je temeljna postavka Crkve, otkriće kojim je obasjan NZ. Objava pravoga Boga u Isusu. Slava Božja na licu Isusa. Bog Gospoda našega Isusa. Bog je duh. Da li je Bog muškog, ženskog ili srednjeg roda, da li postoji i na koji način i sa kojim atributima, to su pitanja koja odvajkada muče ljude. Ova su pitanja čak izrazito rasplamsavala ljudske strasti, navodeći na zločine i samoubilačke žrtve i to u tolikoj meri da se teško mogu izmiriti, s jedne strane, sa apstraktnošću samih pitanja i, s druge strane, sa opšteprihvaćenom, navodnom, blagonaklonosti božanstva prema svojim stvorenjima. Jedno od starih pitanja je i to, da li je Bog stvorio čoveka prema svom liku - na šta je možda najbolji odgovor dao grčki filozof Eufemeres koji je rekao da bi konji, kada bi sebi mogli da stvore predstavu o Bogu, ovoga zamišljali kao konja. Zdrav razum može lako da ismejava ideju o pristrasnom ili antropomorfnom Bogu, kap i da pomisli da bi nebeska očinska figura - "stari, dobri tatica tamo gore" (old Nobodady alott), kako ga je neformalno pomenuo slavni pesnik, ViIjem Blejk (Blake) - mogla biti samo utešiteljski parnjak idealizovanog psihičkog arhetipa, ali ideja o Bogu kao tvorcu predstavlja daleko teži zalogaj. Moderna kosmološka teorija smatra da je univerzum nastao sa "VELIKIM PRASKOM", te da je ovaj primordijalni događaj izgleda bio planiran i kontrolisan, budući da su njegova jačina i uniformnost bile tačno proračunate veličine od kojih bi i najmanje odstupanje umesto do kreiranja materije dovelo do njene anihilacije. Fizičar Ser Džejms Džins* (Jeans) je pre pedesetak godina rekao "Bog je bio matematičar", a što više učimo o kosmosu, ovaj iskaz postaje sve uverljiviji. Ali ne i do kraja uverljiv, jer ako nauka može da ustanovi zakone koji su vladali Kreacijom, i ako može da pokaže da je univerzum mogao da postane i opstane samo u skladu sa tim zakonima, onda je i Bog bio ograničen tim zakonima i prema tome nije bio svemoguć. Natprirodni Bog, koji stoji izvan svoje kreacije i oblikuje je po svojoj volji, doista predstavlja ideju o grandioznom tvorcu, ali se njegova grandioznost naglo umanjuje ako mu se ograniči sloboda izbora. Bog koji je samo zakotrljao prvu loptu ("prvi pokretač" iz tradicionalnog "kosmološkog dokaza") teško, naime, može da opstane kao inspirativan predmet obožavanja. Istočnjačke religije obično govore o božanstvu koje je imanentno u prirodnom poretku, koje ga povezuje i sadrži, tako da je ovakav pojam u boljem skladu sa naukom nego pojam o transcendentnom božanstvu. Ovakvom koncepcijom eliminiše se i bojazan od redukovanja božanstva u cilju prilagođavanja prirodi, budući da je sama priroda dovoljno zadivljujuća i čudovišna da bi u ljudima izazvala i reakcije za koje se mahom smatra da su dostojne smrtnih bića koja imaju privilegiju da učestvuju u totalitetu i bar delimično ga shvate.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z