Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
BOLEST   ( Disease )
Bolest je, zajedno s patnjama što je prate, rešeno pitanje za ljude svih vremena. Njihov odgovor zavisi od predstave što su je sebi stvorili o svetu i silama koje njime gospodare. Stari je Istok na bolest gledao kao na nevolju koju su izazvali zli duhovi ili slali bogovi naljućeni nekim kultnim propustom. Da bi se povratilo zdravlje, vršili su egzorcizme namenjene isterivanju zlih duhova a bogove su zaklinjali za oproštaj javnim molitvama i žrtvama; a u vavilonskoj književnosti sačuvani su obrasci za jedno i drugo. Tako je lekarska nauka nastala pre svega među sveštenicima; ona je jednim delom ostala bliska magiji. U početku kod starih Egipćana a kasnije kod Grka dolazi do razvoja pozitivne nauke o bolestima. Polazeći od tog stanja stvari, biblijska objava ostavlja po strani naučnu stranu ovog pitanja. Ona se bavi isključivo religioznim smislom bolesti i ozdravljenja u nacrtu spasenja. To više što se kroz bolest uviđa vlast ˝Smrti nad čovekom (uporedi 1. Korinćanima 11,28-32); ona dakle mora imati neki sličan smisao. Ortodoksnu ALOPATIJU i alternativnu medicinu odlikuju različiti pristupi bolesti. Za ortodoksnu medicinu bolest je nezdravo stanje organizma koje se pripisuje specijalnom uzroku i koje treba napasti i izbaciti, dok je za alternativnu medicinu bolest simptom prekida dobrog zdravlja organizma koji signališe potrebu za terapijom, ali to ne mora biti terapija usmerena na manifestovani fokus bolesti. S jedne strane, bolest je nešto sa čim se treba boriti, s druge, bolest je nešto s čim treba raditi skroz i do kraja. Alopata gleda na bolest kao na biološku zagonetku koju treba resiti, traži da utvrdi uzroke i otkrije uspešan lek. Sa gledišta alternativne medicine, takav pristup i strategija osuđeni su na krajnji promašaj, čak i ako u početku izgledaju uspešno. Alternativci smatraju da ortodoksna medicina postiže samo to da se bolest izbaci iz organizma ali da se ona kasnije manifestuje na drugi način, koji za alopatu postaje drug3 i nepovezana bolest. Alopatija gleda na bolest kao na nešto invazivno, što dolazi izvan organizma, spolja. Stoga alopatska medicina teži da u borbi sa bolešću koristi invazivne metode, kao što su lekovi i hirurgija. Alternativna medicina priznaje spoljne faktore u uzrokovanju bolesti. Prijemčivost organizma na ove faktore smatra osnovnim uzrokom i pokušava da terapiju upravi prema otklanjanju ove prijemčivosti koja sama po sebi može da se posmatra kao ne-zdravlje organizma.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z