Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
BROJEVI
Kad se u svetim knjigama susrećemo s brojčanim oznakama, prvo moramo proveriti jesu li one tačno prenete. Brojevi su nekada pisani slovima, pa je tekst mogao biti preinačen ili osakaćen. Posle provere teksta treba se još zapitati, da li dotični broj u kontekstu reči pisca treba shvatiti kao broj u egzaktnoj aritmetičkoj vrednosti ili samo približnu orijentaciju, ili broj shvatiti kao simboličko značenje. Izvan sumnje je da su stare semitske civilizacije malo marile za egzaktnost matematike kakvu ceni naša civilizacija; one su, naprotiv, obogaćivale konvencionalne i simboličke upotrebe brojeva. Stari je Istok veoma cenio simboliku brojeva. U Mesopotamiji, gde je matematika bila razvijena, bogovima su se pripisivali određeni sveti brojevi. Prema pitagorejskim postulatima. 1 i 2 su muški, 3 i 4 ženski, 7 nevinost, itd. Sličnu analogiju možemo naći i u jevrejskim spisima i kod Otaca. U bibliji: 4, kao brojka kosmičkog totaliteta. Broj 7 tradicionalno znači potpuni niz, žrtvovanje životinja. Taj se broj rado povezuje sa sakrosanktnim predmetima: broj 3 je smatran izuzetnim zbog božanstvenog Trojstva, 7 anđela, sedmoro očiju na kamenu, broj dana u nedelji i karakterističan je za sabat, sveti dan u pravom smislu reči. Udvostručena sedmica odnosno broj 14 bio je znak nečega izuzetnog i izdvojenog, a tri puta udvostručena sedmica ukazivala je na nekoga toliko izdvojenog između ljudi da se o takvom zbiru izdvojenosti moglo raditi samo kada je u pitanju najsvetiji između ljudi, sam Mesija. Tu spadaju i apokaliptične postavke, gde 70 godišnjih nedelja (10 jubileja od 7x7 godina) završava Danom spasenja. 7 je broj savršenstva, koja se da rastaviti na 3+4, i zbog toga se javlja u proročkim viđenjima, a naročito u otkrovenjima. Nasuprot njemu je broj 6 (7 - 1) koji simbolizuje neuspeh savršenstva. Broj 12, kao dvanaest plemena, savršenstvo, dvanaest Isusovih apostola, dvanaest vrata, dvanaest temalja, 12 zvezda koja su kruna Ženi tj. dvanaest sazvežđa životinjskog kruga. Gematrije - Gematrijum (iskvareno od geometria) - Geomantija, u starim spisima je omiljeni postupak prema kome određeni broj označava čoveka ili predmet zato što brojna vrednost slova koja čine njegovo ime odgovara broju o kome se radi. Nekoliko primera iz Biblije: 318 Avramovih pratilaca (1. Mojsijeva 14,14) verovatno odgovara šifri imena Elijezer: '+L+J+'+3+R=1+30+10+70+7+200=318. Siguran je primer za broj one Zveri (666) u Otkrivenju 13,18 -mada osnovica proračuna daje povoda raspravama. Sveti Irenej je već pomišljao na ime 1. LATENIOS (30+1+300+5+10+50+70+200) kao oznaku za rimsko carstvo. Danas se najčešće uzima da je posredi Neron-Cezar, prema njegovom hebrejskom imenu NVRVM QSR (50+200+6+50+100+60+200). Bilo kako bilo, simbolizam broja 6 se nadograđuje na tu skrivenu oznaku. Brojevi pored svoje brojčane vrednosti pokazuju i označavaju pojmove sasvim drugačijeg reda. Zamke su prisutne svugde i treba ih tumačiti, često, kao i simbole u snovima, da bi došli do rešenja.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z