Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
FARISEJI
Hebrejski: p´rušim - izdvojeni, odvojeni, jevrejski verski i politički pokret, nastao u II veku pre nove ere, u početku vladavine dinastije Hašmonejaca. Protivili su se sprezi svetkovine i svešteničke vlasti u ličnosti kralja; uz podršku srednjih i siromašnih slojeva naroda fariseji su se zalagali za strogu primenu Mojsijevog zakonodavstva i socijalno-pravnih propisa iz Nauka, u čemu su išli u krajnost. U Sanhedrinu, sinodu, vrhovnom sudstvu su postepeno preuzeli većinu od sadukeja, zatim su je izgubili; imali su presudnu ulogu u stvaranju usmenog učenja kojega sadukeji nisu priznavali; posle propasti države preneli su duhovno sudstvo jevrejstva u Javne (Jatša). Bili su ogorčeni protivnici sadukeja, Zajednice iz Kumrana i mladog hrišćanstva jer su se borili za očuvanje integriteta naroda; ti pokreti su u sebi nosili opasnost podele i rascepa u jevrejstvu. U NZ farisej je tipičan licemer.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z