Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Informatička teorija   ( Information theory )
Informatička teorija bavi se na poseban način informacijama i procesima uključenim u njihov prenos ili komunikaciju (alternativno je poznata kao "teorija komunikacija*). Njene principe razvio je uglavnom C. E Šenon* (C. E. Shannon) i široko su primenjeni u razvoju kompjuterske tehnologije, a takođe su se pokazali korisnim neurolozima i psiholozima.Komunikacioni sistem poseduje izlaz na kraju prenosa, kanal kroz koji se signali prenose, kao i uređaj za prijem i reprodukovanje originalnog izlaza. U nekim sistemima, poput televizije i telefona, signal je prepravio izlaz kod prijemnika. Manje složeni sistemi mogu da rade na principu enkodiranja i dekodiranja izlaza, što zahteva da signal ne isporuči izlaz u njegovoj celosti već samo uputstva kako da se izaberu informacije već pohranjene na prijemnom kraju i dostupne za reprodukovanje. Najjednostavniji primer za ovo je teleprinter u kojem signal kontinuirano razvrstava izbor azbučnih slova. U posebnim komunikacionim sistemima složenost i količina informacijskog izlaza nije važna ukoliko se može efikasno šifrirati Metod koji je predložio Šenon, a koristi se u modernim digitalnim kompjuterima, obuhvata pisanje brojeva binarnim načinom, upotrebom brojeva l i 0. Ukoliko se neki informacijski niz podeli na dva, pa ponovo na dva, i tako dalje, svega nekoliko radnji je potrebno da bi se odredila posebna najmanja jedinica koja sadrži informaciju. Za selektivne operacije kojima se identifikuje jedna od dve mogućnosti kaže. se da imaju "selektivan informacijski sadržaj od jednog bita" (skraćenica od "binarni broj"—"binary digit"), dva "bita" identifikuju jednu od četiri, tri - jednu od osam mogućnosti, itd. Ovaj metod olakšava brzo i jeftino razvrstavanje sadržaja pohranjenih informacija kompjuterima čija je "brzina bita" hiljadu operacija u sekundi. "Redundantnost" je ključni koncept u informatičkoj teoriji. To je načelo upotrebe više simbola nego što je neophodno da bi se zaštitilo od mogućeg kvarenja poruke usled spoljnih šumova, ili njenog pogrešnog prijema kod primaoca. Na primer, "sto devedeset osam X" je više redundantno od 198X, i shodno tome greška se može lakše ispraviti Što je više redundantosti ugrađeno u neki informacijski sistem, to će on biti efikasniji i podnosiće slučajne greške. Ovaj koncept sveo je i ljudski mozak, koji trpi neprekidno gubljenje ćelija l njihovo oštećenje bez umanjenja vlastite efikasnosti, na uzvišeni primer informacionog sistema sa visokim stepenom ugrađene redundantnosti.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z