Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Kabalistika   ( Kabalism )
Mistički ogranak judaizma, koji se sam grana na dve tradicije, spekulativno-metafizičku i magijsko praktičku. Grupa tekstova, koja se naziva kabala, sadrži dva glavna spisa. Sefer (ili Knjiga postanja), napisan oko trećeg veka nove ere, i Žohar (ili Knjiga slave), napisana u XIII veku, i većeg broja manjih tekstova i komentara. Tradicija stoji u bliskoj vezi sa GNOSTICIZMOM, a neke od njenih osnovnih ideja potiču iz ranog judaizma. U oba aspekta kabalistike centralno mesto zauzima dijagram, poznat pod naslovom "drvo života", koji se sastoji od deset krugova zvanih sefiroti, koji predstavljaju emanacije božje glave ili osnovu Bića, poznate kao en-sof, od kojih svaka odgovara po jednom atributu božanstva, koji potencijalno može biti atribut čoveka. Dijagram se može različito tumačiti i kao šema postanja i kao mapa za vođenje duše na putu njenog izbavljenja iz klopke materije ka oslobođenju i ispunjenju duha. Deset Sefirota povezano je sa dvadeset dve staze koje predstavljaju alternativne puteve ka spajanju sa Bogom. Duhovno putovanje obiluje opasnostima koje kabalisti predstavljaju kao demone ili životinje koje vrebaju na stazama. Magijski aspekt kabalistike, sa svojim pevanjima, amajlijama, vradžbinama i talismanima, razvio se tako što se za ova sredstva zamišljalo da štite putnika ili da kontro lišu sile koje bi inače osujetile njegova nastojanja. Kabalisti su se velikim delom zanimali za mistična značenja brojeva i slova. Veština gematrije sastoji se u pretvaranju slova iz neke reci u brojčane ekvivalente i uspostavljanju korespondencije sa drugim recima koje imaju istu numeričku vrednost. Tako se dolazi do takozvanih "imena snage", to jest tajnih imena koja se koriste u magijskim prizivanjima. Najvažnije od ovih imena jeste Tetragramat (YHVH), koji je ime Jehove. Iako se kabalistika ponekad srozavala na upražnjavanje magije radi postizanja svetovnih ili materijalnih koristi za praktikanta, po svom poreklu i suštini ona je bik i ostala najobuhvatniji, najprefinjeniji i najpoetičniji sistem mistične filozofije.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z