Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
MOLITVA
Za Jevreje dve najvažnije molitve: Čuj, Izrailju i Ašrej. Čuj, Izrailju (Šema Jisrael!) 4. Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod. 5. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. 6. I neka ove riječi koje ti ja zapovijedam danas budu u srcu tvom. 7. I često ih spominji sinovima svojim, i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ. 8. I veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik među očima. 9. I napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim (5. Mojsijeva 6,4-9). 13. Zato ako dobro uzaslušate zapovijesti, koje vam ja zapovijedam danas, ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svijem srcem svojim i svoj dušom svojom, 14. Tada ću davati dažd zemlji vašoj na vrijeme, i rani i pozni, i sabiraćeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje; 15. I za stoku ću tvoju dati travu u polju trojem; i ješćeš i bićeš sit. 16. Čuvajte se da se ne prevari srce vaše da se odmetnete i služite tuđim bogovima i poklanjate im se; 17. Da se ne bi razgnjevio Gospod na vas i zatvorio nebo da ne bude dažda, i zemlja da ne da roda svojega, te biste brzo izinuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje. 18. Nego složite ove riječi moje u srce svoje i u dušu svoju, i vežite ih sebi na ruku, i neka vam budu kao počeonik među očima vašim. 19. I učite ih sinove svoje govoreći o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ. 20. I napiši ih na dovratnicima doma svojega i na vratima svojim, 21. Da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših po zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, kao dani nebu nad zemljom (5. Mojsijeva 11,13-21). 37. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: 38. Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih od koljena do koljena, i nad rese neka meću vrvcu plavu. 39. I imaćete rese zato da se gledajući ih opominjete svijeh zapovijesti Gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojima, za kojima činite preljube; 40. Nego da pamtite i tvorite sve zapovijesti moje, i budete sveti Bogu svojemu. 41. Jer ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam budem Bog. Ja sam Gospod Bog vaš (4. Mojsijeva 15,37-41).
Pogledaj pod: AŠREJ
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z