Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Medijum   ( Medium )
Ova reč označava posrednika; pretpostavka je da je medi ju m "posrednik koji povezuje ljudski i duhovni svet, to jest materijalni i nematerijalni svet. Pošto su napustili ovu pretpostavku, današnji para psiholozi više vole termin "SAJKIK" (lice nadareno duhovnim silama) ili "SENSITIVE".Napravljena je razlika između "fizičkih" i "mentalnih" medijuma. U srednjem periodu duhovnih istraživanja (otprilike prve tri decenije ovog veka) primarno je ispitivanje fizičkih paranormalnih fenomena koje proizvode medijumi. Zabavno je zamišljati otmenu i dostojanstvenu gospodu kako sede u zatamnjenoj sobi za seanse, kako igraju šuge oko korpe za otpatke, slušaju kako nezemaljske ruke iskucavaju poruku na pisaćoj mašini, ili brčkaju po kofi s parafinom da naprave "duhovne rukavice", brane se od ljubaznosti neke materijalizovane dlakave majmunolike spodobe koja voli svakoga da liže, ili učestvuju s pola srca u pesmici koju vodi glas nekog duha. Ovakve i brojne druge apsurdnosti mogu se naći u izveštajima o seansama koje su književni i naučni prosvetitelji držali sa slavnim fizičkim medijumima na početku dvadesetog veka. Mnogi današnji parapsiholozi opisuju celu stvar kao epizodu u kojoj je grupa izuzetno talentovanih šarlatana i mađioničara uspe vala dosledno da namagarči skupine naivnih i lakovernih ljudi od nauke; ili pak, tvrde da je postojalo saučesništvo između medijuma i naučnika i pisaca. Nesumnjivo, bilo je mnogo podvala od strane medijuma, ali jedno temeljno proučavanje izveštaja ostaviće svakog čitaoca sa malo sumnje da su bar neki efekti koje su proizvodili mediju mi istinski PSI fenomeni. Jedna žena-medijum mogla je pri punoj dnevnoj svetlosti da natera svako klatno od izvesnog broja okačenih da vise u staklenoj, zapečaćenoj kutiji, udaljenoj od nje - da se pokrene u svakom zahtevanom pravcu. Drugi medijum mogao je da proizvede sličan PSIHOKINETIČKI efekat; da spoji dva električna spoja i zatvori strujno kolo iako su spojevi bili zaštićeni od fizičkog posredovanja kavezom, jednom staklenom kutijom i osetljivim balonom od sapunice koji bi prsnuo da je kontakt napravljen na uobičajeni način. Takav dokaz ne može se lako odbaciti kao prevara ili priviđanje. Ne može se odbaciti ni činjenica koju je automatski beležio termograf, u toku nekoliko "sedenja" sa različitim medijumima, da je temperatura u sobi za seanse pala za čitavih 20° F i da su veći padovi temperature koincidirali sa žešćim fizičkim manifestacijama seanse. Kad se prevara, zabluda i apsurdnost srednjeg perioda duhovnog istraživanja odbace, ostaje čvrsta činjenica o paranormalnom, za koju postoje dobri dokazi i koja se ne može tek tako poreći. Ovo važi i za fenomene koje su stvarali veliki "mentalni" medijumi, kao što je gospođa Piper iz Bostona (Massachusetts), koja je stroge istraživače kao što su Hodžson (Ralph Hodgson) i Džems (William James)* ubedila da su njene paranormalne sposobnosti prave i predstavljaju prima facie dokaz o životu posle smrti. Ako se hipoteza o životu posle smrti odbaci, paranormalnost medijumskih fenomena neosporna je i jedno objašnjenje u terminima "super ESP" sposobnosti morali bi dati čak i oni koji bi, uz gunđanje, potvrdili da je ta varijanta manje odbojna od ove dve apsurdnosti.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z