Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Mehanizam   ( Mechanism )
Osnovna kategorija filozofske i naučne teorije po kojoj se u materijalnom univerzumu sve funkcije odigravaju po analogiji sa funkcionisanjem mašine i, prema tome, odriče se stvarnost bilo čemu što ne može biti konstruisano na takav način. Ona pretpostavlja da se svaka pojava svodi na svoje sastavne delove i da je svrha nauke da odredi te delove i da utvrdi opše zakone po kojima funkcionišu. Ona nadalje pretpostavlja da svaki efekt ima prethodni uzrok koji je moguće precizno odrediti u i terminima tih opštih zakona. Mehanicistički pogled na svet prvi put je izložio Dekart* (Descartes), u sedamnaestom veku, a zatim je Njutn* (Newton) ostvario sintezu između naučnog znanja i principa, čime je mehanicistički model uspostavljen kao sami temelj nauke. Nema sumnje da je većina velikih dostignuća moderne nauke i tehnologije ostvarena na osnovu istraživanja i hipoteza koje je određivao mehanicistički model, kao i da ovaj model u mnogim oblastima i dalje služi kao moćno oruđe i dovodi do važnih otkrića (npr. DNK). No, moderna KVANTNA fizika pokazala je da mehanistički "zakoni prirode" nisu opšti zakoni i, pogotovo, da se ne odnose na veoma male (subatomske) ili veoma velike (astrofizičke) pojave. Ovo demonstriranje u pomalo onostranoj oblasti fizičke nauke imalo je dalekosežne posledice, što sve zajedno ukazuje da se za filozofske pretpostavke o mehanizmu već poduže osećalo da su neadekvatne i, u mnogim vidovima, štetne. Sve više se širi uviđanje da ove pretpostavke leže u osnovi problematično korisnih praksa moderne medicine i medicinske tehnologije, i FROJDIJANSKE BIHEJVIORISTIČKE psihologije i svih uticajnih škola modernog ekonomskog mišljenja, kao i to da su baš ove prakse odgovorne za ozbiljnu ekološku krizu u kojoj se svet sada nalazi. U isto vreme, sve veći uticaj dobijaju principi HOUZMA i ORGANICIZMA, koji su u temeljnoj suprotnosti sa mehanizmom /45, 214, 273/.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z