Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Misticizam   ( Mysticism )
Reči "mističnost" i "misticizam" često se upotrebljavaju u pogrdnom smislu kao da "spiritualno dokučivanje istina koje prevazilaze moć razumevanja" (definicija iz Oksfordskog rečnika engleskog jezika) i njihovo izražavanje u jeziku predstavlja hvatanje zjala i dopuštanje nepravilne jezičke upotrebe. Po tom gledištu (koje je podupirala i FROJDIJANSKA PSIHOLOGIJA4), misticizam znači zloćudno odbacivanje racionalnosti i regresiju u infantilna stanja svesti ili u stanja koja se često manifestuju kod psihotičnih osoba. S druge strane, misticizam se smatra i za ključno iskustvo svih religija i spiritualnih filozofija, a njegovo izražavanje u svetim i literarnim tekstovima smatrano je vrhuncem ljudske kreativnosti. Evelin Anderhi* /Underhil/, u svom klasičnom delu o ovom predmetu, misticizam definiše kao "izraz urođene sklonosti ljudskog duha ka potpunoj harmoniji sa transcendentnim poretkom, bez obzira na teološku formulu kojom se ovaj poredak izražava". Ova "tendencija ljudskog duha" u mističarskoj literaturi često se izražava metaforom o putovanju ili potrazi. Anderhilova određuje pet izrazitih stupnjeva mističnog putovanja ili iskustva: 1. "Buđenje sopstvenosti". Ovo može da bude iznenadno iskustvo preobražaja, svesnost ili intuicija o transcendentnoj stvarnosti i o aspektu sopstvenosti koji pripada toj stvarnosti ili može u njoj da učestvuje. 2. "Pročišćenje sopstvenosti". Ovaj drugi stupanj karakterišu asketizam, odricanje, umiranje za svet i ponovno rađanje, inkarniranje nove sopstvenosti koja se oslobodila navika i vezanosti stare sopstvenosti. 3. "Prosvetljenje sopstvenosti". Treći stupanj čini "veliki zaokret nazad ka sunčevoj svetlosti, što dolazi kao nagrada za mukotrpno spuštanje ka dušegupki samosaznanja". Njega karakterišu izrazi radosti, blaženstva, ekstaze, transa, "opijenosti bogom", egzaltirani Urizam, rapsodično slavljenje prisustva božanske stvarnosti, ili transcendentnog apsoluta, u fizičkom svetu. 4. "Mračna noć duše". Ekstatično iskustvo prosvetljenosti naglo prestaje i kao da je negirano dubokim osećanjem otuđenosti i potištenosti, ojađenosti, napuštenosti od Boga, nepovratne bačenosti u turobnu pustoš. Ovo je, međutim, drugi i neizbežan stupanj pročišćavanja na "mističnom putu". Radi se o konačnom proterivanju ego-svesti. 5. "Objedinjujući život". Opuštenost i mir u sjedinjenosti sa - Bogom i apsolutom, potpuna otupelost sopstvenosti i čak i čula, osećaj postojanja čiste svesti, razrešenje osećaja uzaludnosti postojanja u osećaj stanja čistog postojanja - to su karakteristike uživanja plodova putovanja mistika. Na ovom stupnju može da otpočne još jedno putovanje - nazad u objektivni, socijalni svet, u kome mistik postaje veliki učitelj, svetac, iscelitelj, pesnik. Samo tendenciozna ili neznalačka parodija može misticizam da predstavi kao infantilan i regresivan, bez obzira na sve eventualne sličnosti između mahnitosti i depresivnosti šizofreničara i mistika, ili između blaženosti embriona i mistikovog "objedinjujućeg života". I samo neko osiromašeno gledište na ljudsku prirodu, odnose i društvo, može da ne vidi relevantnost iskustava i uvida koje pruža misticizam, i to ne samo religioznu i estetsku relevantnost nego i sasvim praktičnu, pogotovo u svetu u kome prevlađuju specijalistički načini mišljenja i delanja.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z