Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
NAGRADA
Za čoveka je nagrada pitanje pravednosti: svaki rad zaslužuje platu. Ali na religioznom području čini mu se, naprotiv, da nesebičnost mora ići dalje da odbaci i svaku pomisao na naknadu. Isus, međutim, nije tražio taj nemogući ideal, premda pri tom ne prestaje tražiti od svog učenika savršenu čistoću namere. Nagrada je osnovni dar religioznog života, a da se shvati njen pravi smisao, važno je opisati njen nastanak u svesti. Taj pojam, kao i mnogi drugi, ima koren u ljudskom iskustvu, ovde u odnosu između gospodara i sluge.; no on beskrajno nadvladava tu vezu, jer temelj mu je Bog. Taj se pojam stvarno izražava rečima koje znače ˝platu˝, ali se ne svodi na ono što mi danas razumemo pod platom zasluženom nekim radom: plata se dobija posle izvršenog ugovora, a nagrada je plod Božijeg pohoda, Boga koji sudom potvrđuje delo svoga sluge. Ako čovek koji vrši svoju službu može računati na platu, onda onaj koji odbija zadatak što mu je predložen biva lišen te plate i najzad gubi pravo da postoji pred Bogom. Zbog toga, biti plaćen za svoja dela znači preći Božji sud, primiti nagradu ili kaznu, već prema tome što se učinilo: to je alternativa koja za čoveka znači izbor između života i smrti. Treba još spomenuti da taj Božji sud nadvladava čovekov sud, jer samo Bog istražuje bubrege i srca, a čovek ne dopire u misteriju Boga, misteriju milosrđa i srditosti, vernosti, pravednosti i ljubavi.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z