Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
SAVEZ
Bog hoće privesti ljude ka životu zajedništva sa sobom. Tema Saveza jeste izraz upravo te ideje, koja je temelj nauke o spasenju. U Starom zavetu ova tema vlada svekolikom religioznom mišlju, ali vidimo da se s vremenom produbljuje. U Novom zavetu doseže svoju celovitost, zato što joj sadržaj postaje celokupna misterija Isusa. Drugim rečima, drugi odnos koji su prema drevnim predstavama, imali Jevreji sa Bogom - JHVH; taj odnos opisan je u SZ SAVEZOM između Boga i jevrejskog naroda. Tim ugovorom o Savezu se, s jedne strane, obavezao da će štititi svoj narod, da će ga smatrati izabranim narodom (u drevna vremena su gotovo svi narodi Istoka smatrali da su izabrani od svog boga, uostalom i u novija vremena se čuje da bog čuva ili ovaj ili onaj narod, a ti se narodi nalaze u ratu jedan protiv drugoga!), a Jevreji su se obavezali da će mu služiti verno, da će čuvati i održavati njegove zakone i propise objavljene u Nauku, a date narodu preko Mojsija. Zato je saveznička vernost - milost, Božanska odlika, a nevernost ravna izdajstvu i spada u najteže grehove. U knjizi proroka Jeremije (31,31) se najavljuje da će posle spasenja i oslobođenja Bog sklopiti Novi savez sa jevrejskim narodom. Pojam Novog saveza pojavljuje se i u spisima Zajedništva, a o tome je u objašnjenjima dosta rečeno. Hrišćansko učenje smatra da je Stari savez između Boga i sinova Izrailja prevaziđen, oslobađa ga nekih strogih formula (obrezivanje, propisi o jelu i o suboti i sl.) i tako ga pretvara u širi i obuhvatniji Savez svih naroda i Boga. Izrazi Stari i Novi zavet, odnosno Stari i Novi savez, kao naslovi biblijskih knjiga ne postoje u originalima. Do tih pojmova je došlo tako što je u Septuagini imenica savez prevođena na grčki kao diat?ke - savez, oporuka, zaveštanje, zavet. Prilikom prevođenja Biblije na latinski jezik, izraz savez za hrišćane nije imao više tu važnost kao što ju je imao ranije za Jevreje, pa su grčku imenicu preveli sa testamentum, a ta latinska imenica više nije imala drugog smisla osim: zavet, zaveštanje, oporuka. Znatno kasnije, biblijske knjige su se nazvale Stari i Novi zavet (testament).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z