Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
TAJNA
Tajne nebeskih i drugih prirodnih pojava su veoma davno obuzimale dušu istočnjaka, koji su se, u nastojanju da prodru do njih, služili gatanjem, bajanjem, pretkazivanjem, tumačenjem snova, čitanjem položaja zvezda i sl. Sveštenici mnogih naroda Istoka su Posedovali sposobnost da ˝tumače tajne˝, pa tako i u SZ sveštenici traže odgovor na ˝tajne˝ pomoću kamenja ˝urim˝ i ˝tumim˝. Proroci su imali svoja viđenja ili su govorili na osnovu slušanja ˝Božjih reči˝. Postepeno se razvilo shvatanje da je znanje, mudrost, Božji dar čoveku, da je Nauk vrhunski Božji dar ljudima, ali da je isto tako i objava Božjih namera i kao takva razumljiva samo onima koji su bez greha i koji su verni jedinom Bogu i njegovim zakonima. Svaka božanska objava je i otkrivanje božjih tajni. Otkrivanje tajni u znatnom broju religija je jedna od osnova teologije i obreda. Otkrivanjem tajnog smisla reči u SZ su se bavili vekovima jevrejski mudraci, počev od autora Talmuda pa do kabalista, mističara, koji su od tumačenja tajni stvorili čitavu nauku. Članovi Zajedništva su smatrali da su oni ti kojima je Bog predodredio da shvate njegove tajne i o tome postoje mnogi zapisi na stranama Kumranskih rukopisa. Grčki izraz mysty?rion javlja se u grčkoj Bibliji samo u nekim kasnijim knjigama; njemu je u pozadini aramejsko r?z, što znači ˝tajna˝. pa odgovara klasičnom jevrejskom sôd (koje se još upotrebljava u Kumranu). Objava Božjih tajni uobičajena je u Izrailju već u doba proroka. Te se tajne odnose lično na spoznaju spasenja koju Bog ostvaruje u ljudskoj istoriji i koji je predmet objave. Isusova nauka i tajna. Otkrivenje Jovanovo - ˝Tajna sedam zvjezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava˝ (1,20). ˝I reče mi anđeo: šta se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zveri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova (17,7). ˝I na čelu njezinu napisano ime: tajna, Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskim (17,5). ˝Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, onda će se svršiti tajna Božja, kao što javi svojijem slugama prorocima˝ (10,7). ˝A pošljednji će se neprijatelj ukinuti smrt (1. Korinćanima 15,26). ˝A kad mu se sve pokori, onda će se i sam sin pokoriti onome koji mu sve pokori, da bude Bog sve u svemu˝ (15,28).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z