Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
VREME
Biblija kao objava transcendentalnog Boga počinje i završava osvrćući se na vreme: ˝U početku stvori Bog nebo i zemlju˝ (1. Mojsijeva 1,1). ˝Da, doći ću uskoro!˝ (Otkrivenje 22,20). U njoj dakle Bog nije zahvaćen apstraktno, u svojoj večitoj biti, kao kod Platona i Aristotela, nego u svojim zahvatima ovde na zemlji koji od svetske istorije čine svetu istoriju. Zbog toga biblijska objava može govoriti na ona religiozna pitanja što ih o vremenu postavlja razvitkom obeležena ljudska svest, pošto i sama ta objava ima istorijsku strukturu. ˝Svemu ima vrijeme, i svakom poslu pod nebom ima vrijeme. 2. Ima vrijeme kad se rađa, i vrijeme kad se umire; vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se čupa posađeno; 3. Vrijeme kad se ubija, i vrijeme kad se iscjeljuje; vrijeme kad se razvaljuje, i vrijeme kad se gradi; 4. Vrijeme plaču i vrijeme smjehu; vrijeme ridanju i vrijeme igranju; 5. Vrijeme kad se razmeće kamenje, i vrijeme kad se skuplja kamenje; vrijeme kad se grli i vrijeme kad se ostavlja grljenje; 6. Vrijeme kad se teče, i vrijeme kad se gubi; vrijeme kad se čuva, i vrijeme kad se baca; 7. Vrijeme kad se dere, i vrijeme kad se sašiva; vrijeme kad se muči, i vrijeme kad se govori; 8 Vrijeme kad se ljubi, i vrijeme kad se mrzi; vrijeme ratu i vrijeme miru. 15. Što je bilo to je sada, i što će biti to je već bilo; jer Bog povraća što je prošlo˝ (Propovednik 3). Isus nije rekao dan kad će doći kraj vremena, taj kraj sveta: to je tajna koju samo Otac zna (Marko 13,32), i ˝nije vaše znati vremena i ljeta koje otac zadrža u svojoj vlasti˝ (Dela 1,7). ˝I znajući ovo vrijeme da je već čas došao da ustanemo od sna; jer nam je sad bliže spasenije negoli kad vjerovasmo˝ (Rimljanima 13,11).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z