Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
ZLI   ( ZLI DUHOVI )
Lice zlih duhova, zlotvornih duhovnih bića, tek se polako razjasnilo o objavi. U početku su biblijski tekstovi koristili neke elemente pozajmljene od drugih naroda i njihovih verovanja, ne dovodeći ih još u vezu s miterijom Satane. Na kraju je sve to dobilo svoj smisao u Svetlu Isusa koji je došao na zemlju da čoveka oslobodi Satane i njegovih pomagača. Stari je Istok pripisivao osobine hiljadama mračnih sila kojih se prisutnost naslućivala iza zala što saleću čoveka. Vavilonska religija imala je zamršenu demonologiju, u njoj su se vršili mnogobrojni egzorcizmi da bi se iz opčinjenosti oslobodile osobe, stvari, mesta; ovi u biti magijski obredi bili su važan deo medicine, jer svaka bolest pripisivala delovanju nekog zlog duha. Isusov život i delovanje smeštaju se u perspektivu dvoboja između dva sveta - Svetla i tame, u kome se u konačnom obliku radi o čovekovom spasu. Isus se lično suočava sa Satanom i odnosi nad njim pobedu (Mateja 4,11; Jovan 12,31). On se suočava sa zlim duhovima koji imaju moć nad grešnim čovečanstvom i pobeđuje ih na njihovom području. Suočavajući se sa bolešću, Isus se suočava sa samim Satanom; darujući ozdravljenje on pobeđuje upravo Satanu. Zli su duhovi smatrali da su postavljeni za gospodare ovde na zemlji; Isus je došao da ih otera u propast (Marko 1,24). Isusovi neprijatelji ga optužuju: ˝U njemu je Veelzevul; i: on pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole˝ (Marko 3,22); ˝U njemu je nečisti duh˝ (Marko 3,30; Jovan 7,20; 8,48 i d. 52; 10,20 i d.). Ali Isus daje pravo razjašnjenje; on izgoni zle duhove uz pomoć Duha Božjega, i to je dokaz da je carstvo Božje došlo k ljudima (Mateja 12,25-28). Satana je verovao da je jak, ali ga je jači pobedio (Mateja 12,29). Zbog toga će se egzorcizmi odsad vršiti u ime Isusovo (Mateja 7,22; Marko 9,38 i d.). Šaljući svoje učenike da propovedaju, on im daje i svoju vlast nad zlim duhovima (Marko 6,7-13). Ovi zaista vide da ih zli duhovi slušaju; to je očigledni dokaz Sataninog pada (Luka 10,17-20). To će kroz sve vekove biti jedan od znakova koji će , zajedno sa čudima, pratiti propovedanje jevanđelja (Marko 16,17). Crkva treba biti, sledeći Isusa, zahvaćena ratom na život i smrt, čuvajući nepobedivu nadu, jer Satana, koji je pobeđen, ima tek ograničenu vlast, kraj vremena će pokazati njegov konačan poraz i poraz svih njegovih pomagača (Otkrivenje 20,1 i d. 7-10).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z