Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds21
Datum kreiranja
 
06-01-2010 02:50:51
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:45:05
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
4471
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Mnoge duše se sa stradanjem čiste
 

Aleksandra-Caca: "Što ti je viša vibracija , to ti se manje gleda "kroz prste" kada učiniš greške .

To je logično .

I u Bibliji piše : "onoliko koliko vam se bude dalo , toliko će vam se i tražiti" .

Nesvesnim spavačima se više toleriše , zbog njihovog neznanja - za istu stvar ( misao , reč, delo) , neki ljudi će dobiti žestoku karmičku šamarčinu , a neki samo mali ukor . U zavisnosti od stepena svesnosti osobe .

Poznajem i ja neke osobe , sa ogromnim duhovnim potencijalima , koji su poklekli pred pomenutim iskušenjima . Još kada se u celu priču umeša i energija novca , izvitoperi se cela ružičasta početna priča i namera . I ti isti ljudi se pretvore u sasvim drugačije osobe , prosto ne možeš da ih prepoznaš..."

* * *

131) "Verujte nam, mi koristimo svaku mogućnost, čak najmanju, da bi Božanska pomoć bila otvorena za svakog čoveka. Ali, mi sve češće i češće vidimo, kako svetlost duše gasne u čoveku, čakre se pretvaraju u rupe u prostoru. Čovek je već mrtav, iako on može da govori i da hoda. To je strašan prizor! Postoji samo fizičko telo, materija, ali duša čoveka umire. smrtovnice

Vama predstoji da se pobrinete ne samo o vašem fizičkom telu, nego i o vašim dušama. Jadikovke i jauci ispunjavaju prostranstvo oko Zemlje. Duše stradaju. Mi znamo da mnoge duše stradaju, ali, istovremeno sa tim stradanjem, one se čiste."

* * *

132) "Želimo da ukažemo posebnu milost onima, koji se sada nalaze u utelovljenju i nose svoje služenje u korist evolucije Zemlje, tiho i neprimetno. Vas je malo, ali oko vas se prostranstvo čisti, zato što ste vi svojim čistim pomislima, nesebičnošću i služenjem sposobni da čistite prostranstvo oko vas.

Nada ipak nikada neće napustiti čovečanstvo, kada ima makar nekoliko svetih, sposobnih da održavaju Božanski nivo svesti."

* * *

133) (Iz predgovora za knjigu duhovne parodije i humora) Ako izuzetna, čak obavezna ozbiljnost, sa kojom se kroz istoriju naše civilizacije pristupalo duhovnosti i duhovnim učenjima, nije do sada dala neke velike rezultate na planetanom nivou - znači da takav stav nije sam po sebi duhovno efektivan, nije nužna osnova za bavljenje duhovnošću. Zašto neko ne bi mogao da bude u suštini ozbiljan, u svojim duhovnim namerama i nastojanjima, a da se koristi humorom, kao načinom uspostavljanja pozitivnog odnosa sa drugima, darovanja malo pozitivne energije drugima?

* * *

Plavi Zrak: "23) Iz najnovijih poruka Bića Hijerarhije Svetlosti:

"Onda, kad se bliže rokovi, nastupa vreme za forsirana dešavanja. I ti rokovi već nisu daleko.

Morate se osloboditi mnogih vezanosti. Predstoji vam da se od mnogo čega odreknete. Vremena ostaje sve manje i manje. Mi vas shvatamo. Dobro znamo da je sladak san u iluziji. Ne budi vam se.

(...) Suviše je težak teret koji vi nosite u svom svetu. I sa svakom godinom sve je teže i teže izdržati energetske pritiske na vaša tela.

Samo najjači duhovi su sposobni da izdrže i da ne izgube pravac."

134) Sve ovo sam već naglašavao, ne šteti da se podsetimo tih naglašavanja.

Već sam navodio citate iz ovozemaljskih nauka (fizika), po kojima se vidi da su na Zemlji u toku promene koje mogu imati težak uticaj na čoveka (povećavanje frekvencije "pulsa" Zemlje, pomeranje polova...). Dakle, to nije samo nešto što bismo označili kao duhovnu fantaziju. Opet, sa stanovišta ovozemaljske logike možemo da povežemo te promene sa time što se teško osećamo: ako su nam telo, psiha i duh naviknuti na jedan tip planetarnih fizičkih parametara, ako su nam oni uz te parametre u ravnoteži - podrazumeva se da će nas promene tih parametara izbaciti iz ravnoteže, da će krenutio jedan možda dug i težak proces navikavanja na nove parametre. Uzmimo banalne primere: podvrgnite nekoga dosta naglim promenama pritiska (zaronite ga naglo na 50, pa na 100, itd. metara dubine...) - telo i psiha će itekako biti izbačeni iz ravnoteže.

Ako tome dodamo kao dozvoljeno moguću pretpostavku, koja je lajt-motiv decembarskih objava BHS, da je energetska situacija na Zemlji prenapregnuta, na samoj ivici "eksplozivnosti"...

Objašnjavao sam ranije, u fizičko-duhovnom smislu, otkuda to: ako se vibracije Zemlje povišavaju, a ona je sva okružena, pritešnjena našom negativnom energijom, ne samo iz aktuelnog delovanja, ako se taj teški energetski balast, sa naše strane, ne smanjuje, nego održava ili čak pojačava... - onda je jasno otkuda izvor energetske nestabilnosti velikog rizika. Kao čovečanstvo bismo išli ka uspostavljanju kakve-takve ravnoteže - ukoliko bismo:

a) na jednoj strani sarađivali sa preobražajnim procesima u sebi, tako što bismo više slobodnog dnevnog vremena odvajali za opuštanje (meditaciju, molitve, itd.), odnosno, ako bismo na razne načine, koji su primereni našoj ličnoj prirodi, prerađivali teške energetske zapise iz podsvesti;

b) što je povezano sa prethodnim - ako bismo što je moguće manje pažnje posvećivali iluzijama, što manje energije ulagali u poslove i aktivnosti "van" nas samih (naravno, u slučajevima kada to nije od nas iznuđeno), dakle, prestali da energetski podržavamo i jačamo sile iluzija.

* * *

135) U celoj ovoj, ovakoj situaciji, oni koji su svoju svest otvorili za ovakve pretpostavke, a mogu da je otvore ukoliko ima bliskosti vibracija njihove svesti sa ovim dešavanjima, ili ako su intutivno povezani sa ovim dešavanjima, u onom smislu u kojem roditelji intuitivno mogu da slute neke teške probleme deteta, i kada im ono ništa o tome ne govori - TAKVI MORAJU DA SE OSEĆAJU TEŠKO U OVIM VREMENIMA, I OSEĆAĆE SE TEŠKO DOK SE SITUACIJA NA ZEMLJI NE STABILIZUJE.

Što je i neka normalna reakcija i stanje takvih ljudi. Ko može da se oseća prijatno, poletno, radosno... dok mu je u kući, u bilo kojem smislu, teška situacija?! Isto se može reći i u širem smislu: ko može da se oseća prijatno, poletno, radosno... dok je u zemlji u kojoj živi izuzetno teška situacija, dok je izuzetno teško ljudima sa kojima živi? (Ovo bi moglo da se odnosi na Srbiju poslednje decenije prošlog veka.) I najširi kontekst: planeta Zemlja.

Možda zavisno od širine svesti - različiti su nam pragovi osetljivosti i empatičnosti, sposobnosti da se uživimo u psihološki prostor drugih, u psihološki prostor sredina u kojima smo. U najužoj svesti i sa najjačim egoom - čovek ne konstatuje i ne tiču ga se nikakve muke ljudi oko njega, može biti savršeno srećan i dok su svi oko njega nesrećni. Sa nešto širom svešću to se pomera ka porodici i sredini u kojoj živi. Itd, sve šire, dok se svest ne proširi na kontekst dešavanja na celoj Zemlji. Takav čovek, svesno ili intuitivno, svejedno, oseća da je u teškoj energetskoj situaciji na Zemlji, u kritičnoj situaciji - prosto sve pod znakom pitanja, sve vrednosti i aktivnosti. Ako je Zemlja na ivici energetskog balansa - kakva je svrha toga da se bori da, na primer, izgradi vikendicu ili nabavi novi auto, koji mu suštinski i nije neophodan, ukoliko ima stari koji mu normalno služi?!

Onima, čiji je prag osetljivosti na nivou na kojem se sve ovo ne registruje, naravno da žive svojim "normalnim" životom, onako kako su i do sada živeli, sa vrednostima kojima su i do sada težili...

Da li je kod onih prvih saosećanje sa Zemljom bilo pomalo šizofrenično umišljanje ili istinski prodor u stvarna pozadinska dešavanja na Zemlji u ovim vremenima - moći ćemo da procenimo u budućnosti. Zavisno od toga ko od nas u kakvu budućnost bude ušao.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0072 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Mnoge duše se sa stradanjem čiste" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške