Iluzije i Božansko viđenje - Poglavlje 2.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
IiBv02
Datum kreiranja
 
16-02-2009 17:24:34
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:34:03
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3920
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Osnova budućih nauka – poznavanje Božanske Mudrosti
 

1.

Iluzija

Osnova naučnog pogleda na svet, osnovni preduslov za ozbiljno bavljenje naukom, je ateizam, isključivanje verovanja u postojanje Boga ili bilo kakvih sila i bića čije postojanje nauka nije dokazala.

Božansko viđenje

Osnova novih, budućih nauka je poznavanje Božanske Mudrosti, Božanske Istine, Božanskih Zakona. smrtovnice

* * *

2.

Iluzija

Mi imamo samo fizičko telo koje vidimo.

Božansko viđenje

Uz fizičko koje vidimo, mi imamo još šest tela koje za sada ne možemo ni da vidimo, niti da bilo kakvim tehničkim pomagalima registrujemo: tri niža i tri viša tela.

* * *

3.

Iluzija

Postoji samo ono što mi možemo svojim čulima da konstatujemo ili što preko tehničkih i naučnih instrumenata možemo da registrujemo.

Božansko viđenje

Svet na Zemlji i van Zemlje je nezamislivo bogatiji, sa beskrajnim vidovima i nivoima postojanja, koji su nam za sada nevidljivi, nedokučivi i nedostupni, bilo našim čulima, bilo našim naučnim i tehničkim instrumentima.

* * *

4.

Iluzija

U razvoju vere kod svakog pojedinca bitno je i dosledno ispunjavanje svih pravila, rituala i ceremonija koje određena religija propisuje.

Božansko viđenje

Religiozna pravila, rituali i ceremonije, kao spoljašnji faktori sasvim su nebitni, ni minimalno ne doprinose razvoju vere kod pojedinca, te se sasvim mogu izostaviti.

* * *

5.

Iluzija

Fizičko telo je autonomna mašina koja se stavlja u pogon rođenjem, a smrću se zaustavlja.

Božansko viđenje

Iako iluzija, najniži vid postojanja, i fizičko telo je ćelija Boga, koja i postoji samo zahvaljujući vezi sa Bogom, nezavisno od toga da li svest koju to telo nosi – veruje u tu vezu ili ne veruje.

* * *

6.

Iluzija

Sve bolesti i oboljenja imaju uzroke u fizičkom telu, u psihi, u sredini u kojoj čovek živi, u naslednim faktorima...

Božansko viđenje

Ako ne baš sve, a ono svakako skoro sve bolesti i oboljenja imaju karmičke uzroke, uzroke u nakupljenoj negativnoj karmičkoj energiji u našoj auri.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0032 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Osnova budućih nauka – poznavanje Božanske Mudrosti" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške