Iluzije i Božansko viđenje - Poglavlje 4.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
IiBv05
Datum kreiranja
 
23-02-2009 01:44:56
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:35:51
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3845
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sve što postoji je Božanska Energija
 

19.

Iluzija

Naučnim dokaznim postupcima mora se i može dokazati svaka istina i svako novo saznanje u bilo kojoj naučnoj oblasti ili u bilo kojoj oblasti života.

Božansko viđenje

Istina se ne dokazuje i nova saznanja se ne dokazuju bilo kakvim dokaznim postupcima. Sa dostizanjem određenog nivoa ili stanja svesti, oni pojedincu postaju sami po sebi jasni, postaju deo njegove svesti, na osnovu prijemčivosti njegove svesti za određenu istinu, on je usvaja i bez izvođenja dokaznih postupaka u sadašnjem smislu. Dakle, suština je u tome da svako postigne što viši nivo svesti. Sa sve višim nivoima svesti – pojedincu postaju sve dostupniji sve viši nivoi istine i Istine, kao i sve viši nivoi saznanja ili Znanja.

* * *

20.

Iluzija

Što je pojedinac ambiciozniji, to proces učenja ili sticanja novih saznanja kod njega može biti usiljeniji – mnoštvo ideja on može upiti za kratko vreme, tako da se i čitav udžbenik može „savladati“ za dan-dva. smrtovnice

Božansko viđenje

Na nivou svesti na kojem se učenje ili sticanje znanja još uvek odvijaju spoljašnjim putem, upijanjem informacija iz spoljašnjih izvora, sam proces učenja ili sticanja znanja efektivan je ako je maksimalno usporen i spontan, tj. dnevno se može efektivno upiti mala količina informacija, kako bi se dalo vremena umu i svesti da ih prerade i srede, i ubace u već formirane sisteme znanja.

* * *

21.

Iluzija

U svakoj oblasti stvaralaštva ceni se ako pojedinac bude originalan sa svojim idejama, ako kreira ili otkrije nešto sasvim novo. Ponavljanje prepoznatljivih ideja, makar i kroz varijacije – već smanjuje vrednost ideja.

Božansko viđenje

Pojedinac treba da usvoji Božansku Mudrost, Duh i Logiku ideja Božanske Mudrosti, i pojedinac jednostavno i ne teži originalnosti u nekadašnjem smislu, jer ne teži da preko ideja koje iskazuje ili prenosi – iskaže i afirmiše sebe, već Boga, Božansku Mudrost. Njegovo je da traga za najboljim načinima da se kroz njega iskaže Božanska Mudrost, da traga za najboljim načinima da Božanska Mudrost bude drugima što pristupačnija, i što pristupačnija što širem krugu ljudi.

* * *

22.

Iluzija

Nema nikakave misterije: čovekovo telo postoji samo zahvaljujući energiji koju dobija iz hrane, odnosno, u širem smislu, zahvaljujući energiji koju dobija iz drugih ovozemaljskih izvora , kao i od Sunca.

Božansko viđenje

Sve što postoji, pa i čovekovo telo, postoji samo zahvaljujući Božanskoj Energiji, odnosno – sve što postoji, pa i materija, je Božanska Energije, samo na različitim frekvencijama vibracija.

* * *

23.

Iluzija

Uzorna životna situacija: pojedinac ima svoju porodicu, ispunjava svoje porodične obaveze, ima svoj posao i u njemu je uspešan, eventualno u njemu napreduje, održava svoje prijateljske kontakte, ispunjava društvene obaveze, eventualno, ukoliko je vernik, ispunjava svoje obaveze prema crkvi.

Božansko viđenje

U ovim vremenima, uz održavanje ili ispunjavanje porodičnih, profesionalnih i društvenih obaveza, u meri u kojoj je to neophodno – pojedinac paralelno mora da se upoznaje sa Božanskom Mudrošću, preko izabranog dobrog duhovnog učenja, i mora da u skladu sa njima menja svoju svest i da najpre u svojoj svesti napravi novi program svog života, novi program ispunjavanja porodičnih, profesionalnih i društvenih obaveza, te da u skladu sa tim novim programom – preobražava sebe i svet oko sebe.

Posvećenost porodičnim, profesionalnim i društvenim obavezama u okviru starog modela ponašanja i življenja – znači ulaganje energije u iluzije, koje već počinju da odumiru, znači i da te iluzije upijaju pojedinca u sebe i povlače ga ka ponoru nebića.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0028 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Sve što postoji je Božanska Energija" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške