Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 26)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS030
Datum kreiranja
 
04-02-2009 23:15:54
Datum poslednje izmene
 
04-02-2009 23:20:30
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2615
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Poprište "borbe" za svrgavanje iluzija - u nama samima!
 

28. poruka-lekcija

Rastanimo se u svojoj svesti sa iluzijama, da bismo prešli na viši nivo razvoja svoje svesti, jer je takav Plan Boga za ova vremena!

Imajmo na umu da se "bitka" između sila koje teže da održe iluzije i sila koje teže da savladaju liuzije - vodi u nama samima, a ne van nas!

Imajmo u vidu: kada naša svest bude razvijenija, Bića Hijerarhije Svetlosti daće nam nova znanja i novo shvatanje pojma "bitka", dotle: prestanimo da vodimo spoljašnju borbu, prestanimo da tražimo nerijatelje van nas samih!

Shvatimo da je svaki čovek koji nam prilazi da nas uvredi ili da nam nanese štetu - privučen takvim vibracijama koje imamo u sebi, i dužni smo da shvatimo da je taj čovek došao: bilo zato da bismo mu vratili svoj karmički dug, bilo zato da bi nam dao lekciju iz duhovnosti! Pomislimo da je možda neko od Bića Hijerarhije Svetlosti došao u liku tog čoveka, da nas testira, koliko smo savladali lekcije njihovog Učenja!

Shvatimo da nema ničeg van nas samih protiv čega treba da se borimo!

Priđimo ogledalu, pogledajmo u njega i videćemo svog pravog neprijatelja, sa njegovim plotskim željama, egoizmom, samodovoljnošću i uverenošću da je spoznao svu istinu i da može toj istini da uči druge!

28. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da se oslobodim iluzija u svojoj svesti, želim da pređem na viši nivo razvoja svoje svesti!

* * *

28. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: mi smo vojnici Duha, vojnici-borci koji se ne bore protiv drugih bića oko sebe, već protiv nebožanskih svojstava u sopstvenojs svesti; mi postajemo arenom borbi onih sila koje pothranjuju, zadržavaju iluziju, i onih sila koje streme savladavanju iluzije; svako ko nam dolazi na fizičkom planu, a shvatamo ga kao neprijatelja, došao je zato što su mu to naše vibracije dozvolile; ako nam takav čovek načini štetu, uvredi nas, itd. mi smo dužni da takvog čoveka ne shvatamo kao ličnog neprijatelja - on je došao ili zato da bismo mi mogli da mu vratimo svoj karmički dug, ili zato da bi nam dao lekciju.)

1) Ponekad nam se može činiti da u svakoj sledećoj poruci-lekciji nema nekih osobito značajnih i novih informacija. Ne žurimo sa procenom, dozvolimo sebi pretpostavku da dobijamo upravo one informacije koje su nam potrebne da učinimo sledeći korak na svom Putu.

2) Mi smo svi vojnici Duha. Vojnici i borci u smislu značenja u poruci "Stanje-osećanje borbe nije Božansko stanje-osećanje": vojnici-borci koji se ne bore protiv drugih bića oko sebe, već protiv nebožanskih svojstava u sopstvenojs svesti, vonici-borci koji stoički podnose sve muke i nevolje, itd.

3) Kao vojnici-borci mi dolazimo u ovaj fizički svet da bismo se borili protiv iluzija u svojoj svesti i da bismo se, forkusiranjem pažnje na Božanske obrasce - borili protiv iluzija oko nas.

4) Zato što je takav Plan Boga sada. U početku mi upijamo iluziju, mi se čak možemo u potpunosti poistovetiti sa iluzijom. I, eto, nastupa trenutak kada smo dužni da se rastanemo sa tom iluzijom i da pređemo na viši stepen razvoja svoje svesti.

5) Mi postajemo arenom borbi onih sila koje pothranjuju, zadržavaju iluziju, i onih sila koje streme savladavanju iluzije. Nama se čini da se ta bitka dešava u svetu koji nas okružuje, a u suštini ta bitka se dešava u unutrašnjosti svakoga od nas.

6) U tome se sastoji to posvećenje koje prolazimo na datoj etapi evolucije - da shvatimo da se cela bitka vodi u unutrašnjosti svakoga od nas.

7) I sve dok se ta bitka dešava u našoj unutrašnjosti - mi ćemo ponovo i ponovo dolaziti u utelovljenje, u ovaj fizički svet, i bićemo okruženi onim ljudima unutar kojih se takođe dešava takva bitka.

8) I mi ćemo se boriti protiv naših strasti, protiv naših nedostataka i nesavršenstava sve dok ih sasvim ne pobedimo.

9) U tome se sastoji smisao te bitke koju vode Sile Svetlosti protiv sila tame. Taj smisao daje nam se sada i taj smisao se daje za naš nivo svesti.

10) Kada naša svest postane čistija i jasnija, kada naš um bude sličan prozračnom kristalu, tada će nam Bića Hijerarhije Svetlosti dati nova znanja i novo shvatanje pojma "bitke".

11) Svako ko nam dolazi na fizičkom planu, a shvatamo ga kao neprijatelja, došao je zato što su mu to naše vibracije dozvolile. I ako nam takav čovek načini štetu, uvredi nas, itd. mi smo dužni da takvog čoveka ne shvatamo kao ličnog neprijatelja ili kao "palog anđela". On je došao ili zato da bismo mi mogli da mu vratimo svoj karmički dug, ili zato da bi nam dao lekciju. Da bismo bili na proveri - koliko smo mi usvojili lekcije koje dobijamo upravo kroz Učenje, odnosno kroz druga dobra duhovna učenja.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (14)

AKTUELNA SITUACIJA NA ZEMLJI – najnovija objašnjenja i preporuke Bića Hijerarhije Svetlosti

(REZIME: u toku 2008. godine povišene su vibracije fizičkog plana Zemlje, one se na razne načine ispoljavaju i kod nas, u onome što se svakome od nas dešava; deo tih dešavanja je i početak svetske finansijske krize; opšta preporuka za sve što bude sledilo: svakome od nas pojedinačno neophodno je da nađemo u svojoj unutrašnjosti tačku mira i tišine, spokojstva i smirenosti, u kojoj boravi Bog u nama; i iz te tačke da se potrudimo da shvatimo, da nema ničeg u našem fizičkom svetu što može da nam nanese štetu, da nanese štetu našoj duši, ako se mi sami ne podvrgnemo paničnom stanju i ne potrčimo da se spasavamo; takođe, vreme je da svako od nas, ko je na putu duhovnosti, pomaže drugima da se „bude“.)

1) Bića Hijerarhije Svetlosti podsećaju da je još krajem 2007. godine bila doneta odluka o podizanju vibracija fizičkog plana planete Zemlje. Ali, ko je od ljudi obraćao pažnju na nekakva rešenja Višeg Kosmičkog Saveta usred praznične gužve i razbibrige...!? A i onima koji su obratili pažnju, nije bilo jasno na koji način će se to odraziti na život svakoga od nas. Možda su neki pomišljali kako je to povišavanje vibracija slično nečem prazničnom, bučnom, veselom...

2) Radi se o tome da pre toga čovečanstvo nije moglo samostalno da se podigne na sledeći stepen evolucionog razvoja, svako se pritajio i tražio životna zadovoljstva u prijatnom kutku.

3) Zato je bila doneta odluka da nas malo požure. I vibracije fizičkog plana planete Zemlje lako su povišene.

4) Prošlo je godinu dana, i izmenjene vibracije su počele da se pokazuju u našim životima. To se ne tiče jedne određene zemlje, ne tiče se konkretne individue ili grupe ljudi, to je globalni događaj, koji će se dotaći života svih ljudi koji žive na planeti Zemlji.

5) Neko neće izdržati povišenje vibracija, i načiniće prelaz (umreće), neko će bolovati, kod nekoga će se aktivirati njegovi psihološki problemi. Najgore je što je sudbina nekih država u rukama ljudi sa neuravnoteženom psihikom, na koje Bića Hijerarhije Svetlosti ne mogu da utiču, ZATO ŠTO SU ONI SVOJOM VOLJOM IZABRALI DA POTPADNU POD UTICAJ PROTIVNIH SILA. Zato postoji opasnost od ratova i drugih dejstava od strane ljudi koji pokušavaju da probleme reše na stare načine, ne shvatajući da se vreme promenilo.

6) Takođe, SVETSKI FINANSIJSKI SISTEM NE ODGOVARA NOVOM VREMENU, i ako se on u skorije vreme ne prestroji i ne potčini novim potrebama, TO SVETSKU EKONOMIJU OČEKUJE TAKVA KRIZA, KAKVU ČOVEČANSTVO NIJE DOŽIVELO U SVOJOJ ISTORIJI.

7) Dakle, mi imamo o čemu da razmišljamo ovih poslednjih dana odlazeće godine. A ŠTA NAM PREDSTOJI DA PREDUZMEMO?

8) Svakome od nas pojedinačno neophodno je da nađemo u svojoj unutrašnjosti tačku mira i tišine, spokojstva i smirenosti, u kojoj boravi Bog u nama. I iz te tačke da se potrudimo da shvatimo, da nema ničeg u našem fizičkom svetu što može da nam nanese štetu, da nanese štetu našoj duši, ako se mi sami ne podvrgnemo paničnom stanju i ne potrčimo da se spasavamo.

9) Nemamo kuda da bežimo! Mi ne možemo, pokupivši svoje stvari, da se evakuišemo sa planete! MI MORAMO DA IZDRŽIMO SVE DO KRAJA! MI MORAMO DA SE POMIRIMO SA ONIM ŠTO MOŽE PROIZAĆI I ŠTO SE VEĆ DEŠAVA!

10) Doslovno svako od nas sposoban je da utiče na procese koji se dešavaju u svetu! Što je veći broj ljudi sposoban da pokaže neuznemirenost i spokojstvo, što jača bude naša vera, to će lakšim putem sve da se razvija.

11) SADA JE NEOPHODNO DA VERUJEMO DA NIKAKVE SILE NISU SPOSOBNE DA NAČINE ŠTETU NAŠIM DUŠAMA, SVE DOK SMO MI UBEĐENI U NAŠU SOPSTVENU NERANJIVOST!

12) Nastupilo je vreme aktivnog delovanja! Naše dosadašnje dokolice i zabave vrlo brzo će nam se pokazati savršeno nepotrebnima, začudićemo se koliko smo vremena besmisleno utrošili. Treba nadoknaditi propušteno! Oni među nama, koji su spremni da deluju u korist evolucije planete Zemlje, oni među nama, koji su spremni da bude usnule i da ih izvlače iz zapaljene kuće – VREME JE DA KRENU! Požurimo, malo vremena je ostalo!

13) Da li smo sposobni da probudimo i usmerimo na pravi put makar jednu dušu iz svog okruženja?! Mnogi tako slatko spavaju, ne shvatajući ništa. Nažalost, vreme kosmičke mogućnosti se okončava. I pitanje je samo broja duša koje još mogu biti spasene, borba se vodi za svaku dušu. Vreme je skraćeno, kao nikada ranije!

14) Još jednom – shvatimo da je naša neranjivost direktno povezana sa našom Verom i sa predanošću, sa time koliko smo sposobni da se potčinimo Božanskom Zakonu, koji postoji u našoj vaseljeni.

15) Bića Hijerarhije Svetlosti napominju – ne žele da nas plaše, ali surovost trenutka obavezala ih je da nas upozore o svemu što proizilazi i da nam daju u ruke granu spasenja.

* * *

Komentar

(REZIME: treba da otvorimo našu svest za mogućnost značajnog našeg individualnog uticaja na pozitivna dešavanja na Zemlji, što je veća „količina“ ljudi sa takvim stavom – veći je i realni uticaj; naša pomoć u „buđenju“ drugih ne sastoji se prvenstveno u prenošenju duhovnih učenja, već u našem življenju, demonstriranju tih učenja, u našem ispravnom ponašanju i odnosu prema drugima.)

1) Za neka od ovih najaktuelnijih objašnjenja i preporuka Bića Hijerarhije Svetlosti potrebna su mala dopunska tumačenja.

2) Objašnjenje da doslovno svako od nas može da utiče na razvoj situacije na Zemlji. Varijantu ovog objašnjenja već sam navodio, i tada je na forumu usledilo ironično reagovanje koje odražava ono što čovek prosečno razvijene svesti na Zemlji vidi i kako rezonuje. Jer nama, sa takvog stanovišta, deluje takoreći komično – da mi individualno možemo uticati na planetarna dešavanja.

3) I u ovom slučaju – jedno je ono što mi svojom svešću možemo da registrujemo, a drugo ono što se realno dešava, a što naša svest ne može da registruje.

4) Najpre, neka svako pomisli kako svojim delovanjem ne može da utiče na situaciju na Zemlji – i zaista nikakvog dejstva neće ni biti. Jedan princip Božanske Logike je već navođen: može se realizovati ona mogućnost za koju je naša svest OTVORENA, onaj ko veruje u čuda, može imati čuda u svom životu.

5) Dakle, i bez ikakvih čuda – mi možemo svojom svešću i delovanjem da doprinosimo povoljnom razvoju situacije na Zemlji, ako shvatamo, pomišljamo na to da smo deo velike „količine“ ljudi na Zemlji, koji isto pomišljaju i shvataju. Ako, dakle, rešimo da budemo deo takve „mase“, mi možemo da ostvarimo svoj udeo, ako ne verujemo – nećemo ga ni ostvariti. Kao što reče jedan pesnik: i on kao jedna od raspršenih kapljica u slapu doprinosi da duga iznad slapa sija.

6) Dodatno, postoji i vid individualnog delovanja koji je nagovešten u Učenju, a koji je takođe stran našoj percepciji ili doživljavanju sveta oko nas: što se neko više karmički očisti i svest mu se više razvije, to je i veći uticaj, „volumen“ njegove aure, kao i veća sposobnost preuzimanja i prerade tuđe karme (porodične karme, karme zemlje u kojoj se živi), do maksimalno razvijene svesti Bude, kojom se direktno prerađuje planetarna karma.

7) Tim je sve ovo prihvatljivije, jer se naš doprinos pozitivnom razvoju događaja na Zemlji sastoji u tome da u svim „tumbanjima“ koja eventualno budu usledila – sačuvamo unutrašnji mir i veru u neranjivost svoje duše, što se može izvesti i povećavanjem količine vremena za meditaciju i molitvu (na primer, na štetu – gledanja televizije, praznih ćaskanja, itd.)

8) A taj stav kojim doprinosimo pozitivnoim planetarnim dešavanjima – koristan je i za nas lično...

9) Dalje: preporuke da „budimo“ ljude oko sebe, jer ide borba za svaku dušu... U kojem smislu „borba“ - već je objašnjavano. Ali, U ČEMU SE MOŽE SASTOJATI NAŠ NAČIN I DOPRINOS BUĐENJU LJUDI OKO NAS?

10) Ne radi se prvenstveno o onome na šta možda najpre pomislimo: da drugima tumačimo duhovno učenje kojeg se mi držimo, da ih ubeđujemo da ga prihvate i primene. Naravno, ako ima prilike za tako nešto, treba to i da učinimo. Ali, mi smo uglavnom okruženi ljudima koji nisu nešto posebno zainteresovani za duhovnost, te naše takve priče niti ih zanimaju, niti bi ih možda i shvatili.

11) Treba da imamo u vidu da između svih nas postoje intenzivniji tanani uticaji – koje mi u postojećim uslovima često i ne uočavamo. SUŠTINA JE U TOME DA MI SAMI ŽIVIMO DUHOVNO UČENJE KOJE SMO PRIHVATILI KAO SVOJE, DA MI SAMI U ŽIVOTU POSTUPAMO ISPRAVNO I PRAVEDNO, DA SVOJIM PONAŠANJEM BUDEMO DRUGIMA (DUHOVNI) PRIMER. Na primer: svojim optimizmom i smirenim reagovanjem u situacijama u kojima se većina uspaniči – možemo na druge delovati sugestivnije nego da im dva sata izlažemo neko duhovno učenje. Posebno ako to duhovno učenje u našem svakodnevnom životu NE IZBIJA KAO ENERGIJA IZ NAS SAMIH, u našem ponašanju, u našim reagovanjima i odnosima prema drugima.

12) U Učenju se kaže: mi ne znamo da ponekad i jedan naš ljubazni osmeh i ohrabrenje, koji nama deluju kao beznačajni, upućeni nekome – mogu izvršiti uticaj kakav ne možemo da zamislimo.

13) O ovim našim uticajima koje ne možemo uvek svesno da registrujemo... Preopširno bi bilo da opisujem neke situacije u kojima sam bio u poslednje vreme, gde je to moglo tako očigledno da se primeti. „Dese“ se neke rasprave, osobe ostanu do kraja sa svojim drugačijim stavovima, čak i dosta nametljivo iskazivanim. Prođe neko vreme, kod tih osoba se promene stavovi koje su zastupale, ali bez njihovog svesnog bavljenja tim stavovima; jednostavno, to se kod njih nekako samo od sebe, na nekom nesvesnom nivou desilo.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0034 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Poprište "borbe" za svrgavanje iluzija - u nama samima!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške