Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 27)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS031
Datum kreiranja
 
05-02-2009 21:58:04
Datum poslednje izmene
 
05-02-2009 22:02:43
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2683
 
28. poruka-lekcija...">
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Mi prolazimo duhovne obuke i posvećenja u našem običnom životu
 

29. poruka-lekcija (VSB290305)

Koristimo svako dobro duhovno učenje, da bismo ustanovili vezu sa višim delovima nas samih, sa delovima nas samih koji pamte ko smo mi! Neka bude što čvršća ta veza sa našim višim delovima, jer time skraćujemo svoj Put povratka Kući!

Prihvatimo da se naše duhovne obuke i posvećenja izvode u našem običnom životu!

Prihvatimo da dobijamo znanja i u vreme noćnog sna, nesvesno ili potpuno svesno posećujući porodice Bića Hijerarhije Svetlosti i prolazeći obuku u snu! Pristanimo svojevoljno na prolazak kroz Put posvećenja, da bismo iz Viših svetova dobili usmerenja i mogućnosti da taj Put zaista i prođemo!

Uklapajmo se u Planove Boga za ovu planetu, da bismo nastavili svoje postojanje u Novom Svetu!

Prihvatimo impulse Bića Hijerarhije Svetlosti i pomerimo fokus svog interesovanja i postojanja - od fizičkog, ka suptilnijim planovima!

Izrazimo želju pred spavanje da posetimo Svete Svetlosne Porodice u eteričnim Oktavama Svetlosti, radi prijema Božanske Mudrosti!

29. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI 1) Želim da u toku noćnog sna posetim Svete Svetlosne Porodice, radi prijema Božanske Mudrosti, i želim da znanja koja tamo dobijem budu preneta do moje spoljašnje svesti u toku sledećeg dana!

* * *

29. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: mi imamo besmrtni deo – naš Viši Deo, viša tela, i imamo smrtni deo – naša četiri niža tela; sva spoljašnja duhovna učenja koja nam se daju, koja nam daju Bića Hijerarhije Svetlosti, imaju baš za cilj da nam pomognu da ustanovimo vezu sa Višim Delom nas samih, koji se seća ko smo mi; zapovest ovih vremena je takva da se naše obuke i posvećenja izvode u običnom životu; i Bića Hijerarhije Svetlosti koriste okolnosti u našem životu da bi dali našoj duši baš ona posvećenja koja su joj najneophodnija; naravno, radi se o dušama onih među nama koji su usmereni ka prolasku kroz Put posvećenja, koji se svojevoljno odluče za to.)

1) Stvaranje ove vaseljene i njen razvoj povezani su sa savlađivanjem hiljadu prepreka. I te prepreke rađaju se međusobnim delovanjem dveju osnovnih sila koje deluju u ovoj vaseljeni.

2) Prvobitno čista Božanska Zamisao u momentu početka diferenciranja, ispoljavanja, naišla je na protivljenje od strane sila koje su boravile u miru večnog blaženstva. Te sile su se suportstavljale početku stvaranja, ispoljavanja prve vaseljene: one su se opirale, odugovlačile sa tim da izađu iz prvobitnog blaženog mira.

3) Kao što mi ujutru odugovlačimo sa tim da se budimo iz sna, posebno ako je san bio sladak, kao u detinjstvu.

4) Prolazi vreme i vaseljena počinje da oseća suprotstavljanje od strane sila koje ne žele da se vrate prvobitnom miru. To je slično tome kad čovek suviše uroni u dnevne probleme i ne žuri da ide da spava, da zađe u san.

5) Ali, kao što se neminovno smenjuju dan i noć, period budnosti i period sna, ova vaseljena ima svoj dan, svoju budnost, i svoj mir, odmor.

6) Sve je podvrgnuto svojim ciklusima, i ciklusima unutar ciklusa.

7) Naša planeta stupa u ciklus koji vodi svrgavanju iluzija. Svejedno, ljudska bića su tako uronila u ovu ispoljenu iluziju, da se suprotstavljaju ustanovljenom poretku, odnosno planiranom redosledu u smenjivanju ciklusa.

8) Mi imamo besmrtni deo – naš Viši Deo, viša tela. I imamo smrtni deo – naša četiri niža tela. Naš Viši Deo potčinjava se Božanskom Zakonu, zato što u toku celog našeg postojanja kao individualnosti u ovom ispoljenom svetu, taj deo nas samih nikada nije gubio svoju vezu sa Tvorcem.

9) Naš niži deo je na određenoj etapi evolucionog razvoja izgubio svoj osećaj jedinstva sa Tvorcem ove vaseljene, i svoj osećaj jedinstva sa svime što je stvoreno. Taj naš deo je poželeo da živi svoj odvojeni život i zalutao je u džungli iluzija. I kako se ne bi dugo produžavalo stranstvovanje duše po prostorima kosmosa, nastupa momenat kada ona mora da se vrati iz iluzornog sveta u Realni Svet Boga.

10) Evo, ova etapa je sada nastupila! Etapa otkazivanja od iluzija i etapa povratka u Realni Svet. Zato nam je dat naš predvodnik, Anđeo-Čuvar,naše Sveto Ja Hrista. I taj naš predvodnik dužan je da nas izvede na pravi Put, Put povratka u Carstvo Oca.

11) Sva spoljašnja duhovna učenja koja nam se daju, koja nam daju Bića Hijerarhije Svetlosti, imaju baš za cilj da nam pomognu da ustanovimo vezu sa tim delom nas samih, koji se seća ko smo mi. I što stabilnija bude naša veza sa realnim delom nas samih, to će za našu individualnost biti brži Put povratka Kući.

12) Sva prava Posvećenja, koja su mnoga Bića Hijerarhije Svetlosti davala svojim utelovljenim učenicima, usmerena su na to da učenici savladaju protivljenje iluzornog dela njih samih, i da im pomognu da uspostave kontakt sa svojim besmrtnim delom.

13) Zapovest ovih vremena je takva da se naše obuke i posvećenja izvode u običnom životu. Mi ne treba da idemo na kraj sveta, do nekih prekomorskih učitelja, da bismo dobili neophodna znanja. Zapovest vremena je takva da mi dobijamo sva potrebna znanja u mestu u kojem živimo. Mi prolazimo Posvećenje u našem običnom životu. I Bića Hijerarhije Svetlosti koriste okolnosti u našem životu da bi dali našoj duši baš ona posvećenja koja su joj najneophodnija.

14) I mi dobijamo znanja i u vreme noćnog sna, nesvesno ili potpuno svesno posećujući porodice Bića Hijerarhije Svetlosti i prolazeći obuku u snu. Naše duše se zaista trude i danju i noću, bez predaha.

15) Naravno, radi se o dušama onih među nama koji su usmereni ka prolasku kroz Put posvećenja, koji se svojevoljno odluče za to. Oni koji su daleko od duhovne obuke, radije troše vreme noćnog sna ne za sopstveno Posvećenje, već za posete slojevima astralnog plana, i produžavaju da u snu dobijaju ona iluzorna zadovoljstva i naslade, kojima streme nalazeći se u fizičkom svetu, dakle - i dok su u budnom stanju.

16) Bića Hijerarhije Svetlosti ne žele bilo koga da plaše, pa ni ove nezainteresovane među nama, ali je činjenica da sve što se do krajnjih dopuštenih rokova ne bude uklapalo u Planove Boga za ovu etapu evolucije - ne može da produži sa svojim postojanjem u Novom Svetu. Ne zato što Bog teži tome da bilo koga kazni, već zato što neki među nama sami sebe osuđuju na nebiće, jer jednostavno neće moći da kao individualno biće postoje i dalje, bez duhovne preobraženosti, i u suptilnijem svetu, kakvim mora postati planeta Zemlja, kao i druge planete u vaseljeni. Život će postupno biti prenet na suptilniji plan. Naravno, to će potrajati milione godina, i oni koji ne budu mogli da se prilagode životu na suptilnijem planu, biće pometeni vetrom kosmičkih promena.

17) Zato nam se u Učenju Bića Hijerarhije Svetlosti, kao i u drugim dobrim duhovnim učenjima, daju impulsi pomoću kojih treba da pomerimo fokus svog postojanja na suptilnije planove (umesto sadašnje fokusiranosti ljudi prosečno razvijene svesti - na fizički plan).

18) Podižući se u svojoj svesti na viši nivo, povišavajući svoje vibracije, mi kao da podižemo celu planetu na svoj nivo.

19) Zamislimo alpinistu koji se pentra ka planinskom vrhu, koji predstavlja Vrh Božanske Svesti, i koji vuče za sobom celu planetu. I što više bude takvih alpinista, koji teže Vrhu Božanske Svesti, tim će brže i bezbolnije da prođe proces povišavanja nivoa vibracija ove planete, proces prelaska na novi nivo razvoja.

20) Samo naša svest se javlja kao prepreka Božanskom preobražaju i obnovi, i što mi brže izmenimo svoju svest, tim manje kataklizmi očekuje našu planetu u budućnosti.

21) Iskrsavaju razna protivljenja promenama i prevladavanju nebožanskog u nama samima. Bića Hijerarhije Svetlosti daju nam jedan metod za otklanjanje tih blokada u našoj svesti.

22) Pre sna pomislimo da želimo da posetimo u toku sna Svete Svetlosne Porodice, koje se nalaze u eteričnim Oktavama Svetlosti. Dakle, da poslednja misao pred san bude: želja da u toku sna odemo do ovih Svetih Porodica, i želja da znanja koja tamo budemo dobili budu preneta do naše spoljašnje svesti u toku sledećeg dana.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (15)

(REZIME: treba da se držimo JEDNOG odabranog duhovnog učenja, jer mnoštvo ideja i učenja može da stvori zbrku u nama; niko „sa strane“ svojom ljubavlju i energijom ne može nam pomoći da se preobrazimo i da se bolje osećamo, ukoliko se sami na to ne odlučimo i ukoliko svojevoljno ne uđemo u taj proces; kontakti sa astralnim nivoima i bićima – niti su obavezno posledica duhovne razvijenosti niti mogu bitnije da pomognu duhovnom razvoju, ono što pritom postižemo, na šta nailazimo, zavisi od naših motiva i stepena duhovne razvijenosti; balasti karmičkih opterećenja koji se iz minuta u minut stvaraju na Zemlji, između ostalog i pri prazničnim uživanjima.)

1) Slučajno sam naišao u temi „Objave“ na opis vizije koju je imala neka gospođa-gospođica Zdravka, u kojoj joj se prikazao Anđeo koji je obaveštava o pristizanju Ljubavi na Zemlju, itd.

2) A to se desilo u vreme kada sam ja govorio o jednom od „energetskih udara“, pri kojem se možemo lošije osećati. Ja sam govorio o tome da se mnogi mogu lošije osećati, dok istovremeno Zdravka govori o tome kako nam Anđeo donosi Ljubav...! Jedna od brojnih protivurečnosti preobražajnih vremena u kojima živimo!

3) Niti mogu da osporim viziju citirane gospođe-gospođice Zdravke, niti je prihvatam „zdravo za gotovo“, niti želim da polemišem, jer sam već naglasio da je polemisanje u duhovnosti besmisleno i beskorisno. Samo bih, radi poređenja, nabrojao neke stavove iz Učenja, koji imaju veze sa svim ovim.

4) I – U Učenju se kaže da treba da se držimo jednog duhovnog učenja koje uzmemo za svoj duhovni orijentir. To ne znači da ne treba ništa drugo da čitamo, VEĆ DA SE JEDNOSTAVNO PAZIMO DA MNOŠTVO RAZLIČITIH IDEJA ILI PREKLAPANJE DVA ILI VIŠE UČENJA NE IZAZOVU U NAMA ZBRKU.

5) Jer čak ni um, da ne govorimo o našem duhu, ne može da „svari“, da uklopi u svoj već postojeći sistem ideja sve na šta mi naiđemo: i ideje o tome da nam Ljubav dolazi, i o tome da se bliži „smak sveta“, itd. Preklapanje dva slična sistema ideja stvara zbrku i van duhovnosti, ako uzmemo znanja iz ovozemaljskih nauka.

6) II – I Bog, I Bića Hijerarhije Svetlosti – stalno nam šalju i svoju Energiju, i svoju Ljubav. Ali, u Zoni slobodne volje, u kojoj živimo, neće nas, ne može nas spasiti niko van nas samih, ničija Ljubav, ukoliko se za to SVOJOM SLOBODNOM VOLJOM sami ne odlučimo i ukoliko ne prihvatimo procese KROZ KOJE SAMI MORAMO PROĆI: PROCES TEGOBNOG KARMIČKOG ČIŠĆENJA I PROCES OSLOBAĐANJA OD SVOG EGA.

7) KAKO MOŽE BILO ČIJA LJUBAV DA POMOGNE ONOME KO JE SVIM SVOJIM BIĆEM USREDSREĐEN NA STICANJE BOGATSTVA, NA PRAZNA OVOZEMALJSKA ZADOVOLJSTVA I ZABAVE, itd?! NI BOG NJEMU NE MOŽE POMOĆI, SVE DOK ON SVOJEVOLJNO NE PRIHVATI POMOĆ I NE OPREDELI SE ZA TO DA SE PROMENI!

8) III – Mnogi mogu da ostvare kontakte sa nižim-višim sferama, sa raznim nivoima Astrala, ukoliko to jako žele i ukoliko se na koncentrišu. Pitanje je motiva i već postignutog duhovnog nivoa. Jer ZAVISNO OD TOGA ČOVEK U TAKVIM „PUTOVANJIMA“ DOLAZI U KONTAKT SA ONIM BIĆIMA KOJI ODGOVARAJU NJEGOVOM DUHOVNOM NIVOU I NJEGOVIM MOTIVIMA. Šta, na primer, može biti motiv onoga ko još nije dovoljno ukinuo svoj ego – za njegov odlazak u astralne sfere?! Prosto se odgovor podrazumeva.

9) U Učenju se kaže da se nekome ko nije duhovno spreman za kontakte sa višim sferama, nedobronamerna i niža bića mogu prikazati u obličju koje čovek želi da susretne ili u koje veruje (na primer, i u obličju nekog Bića Hijerarhije Svetlosti). Onaj ko prethodno nije dovoljno razvio svoja duhovna čula, ne može da se snađe u porukama koje dobija. Poruke mogu u potpunosti ličiti na poruke iz dobrih duhovnih učenja, a da samo poneki detalji mogu da čoveka vrlo lako navedu na stamputicu.

10) KONAČNO – UOPŠTE NIJE SUŠTINA U TOME DA MI IMAMO SPOSOBNOST ASTRALNIH PUTOVANJA, KONTAKTIRANJA SA BIĆIMA U NJIMA I PRIMANJA PORUKA. MADA TO NAMA, TJ. NAŠEM EGU, DELUJE ITEKAKO ATRAKTIVNO!

11) Suština je već više puta naglašavana: da se karmički što više očistimo, da praktično primenjujemo sve principe iz duhovnog učenja za koje smo se opredelili, koji doprinose našem duhovnom rastu. PUTOVANJE U VIŠE SFERE NITI JE OBAVEZNO ZNAK DUHOVNE RAZVIJENOSTI, NITI NEŠTO BITNIJE DOPRINOSI DUHOVNOM RAZVOJU.

12) IV – Ja sam govorio o energetskom udaru i o tome da smo mogli dosta loše, iznutra, da se osećamo, u vreme kada citirani „kanal“ Zdravka govori o silasku Ljubavi na Zemlju. Ponavljam: ne osporavam mogućnost takvog dešavanja, ali po svemu što se oko nas i u nama dešava – sami primećujemo da je situacija još daleko od „ružičaste“, moraćemo mi još puno sopstvenog napora i energije da uložimo, da bi se situacija pozitivno preokrenula. Već sam preneo objačnjenja Bića Hijerarhije Svetlosti: oni nam maksimalno pomažu, ali se promene na Zemlji ne mogu izvesti bez našeg zalaganja i naše spremnosti da sebe i svet oko sebe menjamo. SUVIŠE JE NAIVNA PREDSTAVA PO KOJOJ MI MOŽEMO OSTATI ISTI, PUNI NEGATIVNOSTI I USREDSREĐENI NA ILUZIJE, A DA SE SVE OKO NAS, DELOVANJEM VIŠIH SILA, U POZITIVNOM SMISLU PREOBRAZI.

13) Na primer... ZAMISLIMO SAMO KOLIKO SE NA PLANETARNOM NIVOU KARME, NEBOŽANSKI UTROŠENE ENERGIJE STVARA U VREME PRAZNIKA, a, eto, upravo jedan od njih (napomena: Nova godina) se završava! Zamislimo stotine hiljada ljudi na trgu u nekom velikom gradu, koji satima svoju pažnju i energiju troše NA JAČANJE ILUZIJA, NA LIČNO ZADOVOLJSTVO, NA UŽIVANJE U PRAZNIKU KOJI JE VELIKA ILUZIJA! Ta energija se automatski pretvara u lično i planetarno karmičko opterećenje, pretvara u oblake negativne energije KOJI POJAČANO PRITISKUJU ZEMLJU.

14) U TAKVOM JEDNOM NEGATIVNOM PLANETARNOM DEŠAVANJU NIKO KO JE UISTINU OKRENUT DUHOVNOSTI NE MOŽE SE PRIJATNO OSEĆATI, jer je on na unutrašnjem planu u saglasju sa onim što se dešava na Zemlji. NE MOŽEMO MI OČEKIVATI DA IZ MINUTA U MINUT STVARAMO NA LIČNOM I PLANETARNOM NIVOU OBLAKE I OBLAKE NEGATIVNE ENERGIJE, A DA ĆE UZVIŠENA BIĆA (U CITIRANOM PRIMERU – ANĐEO) STALNO DA NEUTRALIZUJU TE OBLAKE.

15) I TAKO U NEDGOLED...?! NE, TU NEMA EVOLUCIJE! MI SAMI MORAMO DA SE NAUČIMO DA NE STVARAMO NOVA KARMIČKA OPTEREĆENJA, neka od njih su i ova sa praznovanjima, I DA PRIHVATIMO ODGOVORNOST DA PRERADIMO VEĆ, OD NAS SAMIH, KAO ČOVEČANSTVA, STVORENE BALASTE NEGATIVNE ENERGIJE.

16) A TA PRERADA VEĆ STVORENIH BALASTA NEGATIVNE NERGIJE NE ODVIJA SE TAKO ŠTO ĆEMO UĆI U STANJE LJUBAVI I BLAŽENSTVA I UŽIVATI. NAPROTIV, PRERAĐUJE SE TAKO ŠTO ULAZIMO U STANJE TRPLJENJA I PATNJE. Naravno, dobro je ako mi tada možemo da osećamo ljubav, da uprkos svemu ispunjavamo sve vidove duhovne prakse, ali NEMA LAKOG I BLAŽENOG NAČINA ZA PRERADU TEŠKIH KARMIČKIH NASLAGA.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0030 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
28. poruka-lekcija...">
 
 
POŠALJITE TEKST - "Mi prolazimo duhovne obuke i posvećenja u našem običnom životu" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške