Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 32)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS036
Datum kreiranja
 
14-02-2009 16:28:32
Datum poslednje izmene
 
14-02-2009 16:31:49
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2694
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Naš položaj u duhovnoj zajednici
 

34. poruka-lekcija

Dozvolimo Bogu da odluči kako smo mi dužni da odradimo naš karmički dug! Dozvolimo Bogu da se brine o našoj duši!

Setimo se uvek, posebno u teškim situacijama: mi dobijamo baš one ispite u svom životu i susrećemo se baš sa onim situacijama, koje više od svega odgovaraju našem napredovanju na Putu!

Spremimo se za to da se, kada postignemo određeni nivo duhovnih postignuća, sretnemo sa svim individuama, koje se nalaze u utelovljenju, sa kojima imamo nerazrešene karmičke probleme!

Budimo spremni da deo svojih nesavršenstava prevladamo suočavajući se u životu sa svakim čovekom, sa kojim imamo karmu, i odrađujući tu karmu neposrednim opštenjem i razrešenjem konflikata, savlađivanjem tih konflikata, pre svega u svojoj sopstvenoj svesti!

Dozvolimo Bogu da odluči kako smo mi dužni da odradimo naš karmički dug, budimo spremni da dobijemo baš one ispite u svom životu i da se susretnemo baš sa onim situacijama, koje više od svega odgovaraju našem napredovanju na Putu!

Promenimo svoj odnos prema okolnostima u svom životu, promenimo naš odnos prema onim ljudima koji nas vređaju ili čine protiv nas neblagovidne postupke!

Ne obraćajmo pažnju na patinu „prljavštine“ koja pokriva dušu ljudi koji nas okružuju! Potrudimo se da ispod svakog sloja „prljavštine“ vidimo Božansku prirodu svakog čoveka!

Izaberimo oko sebe ispravne obrasce za podražavanje, koristimo za to mnoge ključeve koji nam se daju u ovom Učenju!

34. poruka-lekcija:ODLUKE-REŠENOSTI

1) Prepuštam da Bog odluči kako treba da odradim svoj karmički dug, spreman sam da dobijem baš one ispite u svom životu i da se susretnem baš sa onim situacijama, koje više od svega odgovaraju mom napredovanju na duhovnom Putu!

2) Želim da ispod svakog sloja „prljavštine“ koja pokriva dušu ljudi koji me okružuju - vidim Božansku prirodu svakog čoveka!

34. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: naši saputnici na duhovnom Putu su, ustvari, naši karmički partneri i mi se privlačimo jedni drugima radi razrešavanja naših karmičkih protivurečnosti; naš status u duhovnoj zajednici bilo kojeg tipa – takođe je karmički uslovljen; ne možemo mi sva nesavršenstva prevladati ispunjavanjem molitvi i druge duhovne prakse, deo tih nesavršenstava mi možemo prevladati samo suočavajući se u životu sa ljudima sa kojima imamo karmu, i odrađujući tu karmu neposrednim opštenjem i razrešenjem konflikta, pre svega, u svojoj sopstvenoj svesti; grupa, koja se sastoji od individua koje su postigle značajan nivo na duhovnom Putu, uvek je harmonična i lišena konflikata.)

1) Relativno je lako, ukoliko smo sa dovoljno jakom verom i istrajnošću, da uspostavimo svoje lične odnose sa Bogom u nama samima. Ali je vrlo složeno da ustanovimo odnose sa drugim ljudima, koji, čini se, slede sa nama po istom Putu i koji bi trebalo da budu naši prijatelji. Jer upravo od stane tih ljudi, koji slede sa nama po istom Putu, mi imamo više od svega suprotstavljanja i negativnih osećanja u vidu mržnje, ljubomore, osude... Zašto?

2) Ovi naši saputnici su, ustvari, naši karmički partneri i mi se privlačimo jedni drugima radi razrešavanja naših karmičkih protivurečnosti.

3) Nema nijednog duga koji može biti oprošten. Kada mi postignemo određeni nivo duhovnih postignuća, to se ne možemo kretati dalje sve dok se ne sretnemo sa svim individuama, koje se nalaze u utelovljenju, sa kojima imamo nerazrešene karmičke probleme.

4) Na jednoj strani, mi se nađemo u društvu ljudi privučenih Učenjem, koji žele da postignu prosvetljenje u oblasti spoznavanja Božanske Istine. Na drugoj strani, ti isti ljudi se pojavljuju kao naši davnašnji karmički dužnici, te mi moramo da im vratimo naš karmički dug.

5) Zato protivurečnosti u duhovnim opredeljenjima postaju toliko izražene, dolazeći do punog neprijateljstva, kao da, reklo bi se, ti ljudi zaista nemaju ničeg zajedničkog sa Bogom i kao da služe samom đavolu.

6) U svakom od nas je Bog, i u svakom od nas je đavo, tj. aspekt koji predstavlja negativne karmičke energije u nama. Nema ljudi koji se nalaze u utelovljenju, koji bi bili savršeni. I savršena bića, da bi se utelovila u našem svetu, moraju da se opterete, da dobrovoljno preuzmu na sebe takve karmičke probleme, prisutne na ovoj planeti, da mi, kada se sretnemo sa takvim Božanskim savršenstvom u ploti, možemo pomisliti da smo se susreli sa samim đavolom.

7) Stvar je u tome što najsavršenije duše, dolazeći u utelovljenje, trude se da uzmu na sebe što je moguće veći karmički prtljag, koji pripada drugim ljudima, da bi olakšali njihovo breme.

8) Treba imati na umu sve ovo, da bi se shvatilo sa kakvim problemima se suočavamo pri stupanju u bilo koji vid duhovne zajednice. (Povezivanje ljudi savremenim elektronskim putem, na sajtovima i forumima posvećenim duhovnosti, predstavlja jedan vid težnje ka stvaranju duhovne zajednice.) Ako se neko u takvoj određenoj zajednici suočava sa problemima i planira da ode, da bi našao drugu zajednicu, sa manje problema, sa uravnoteženijim odnosima u njoj, onda takav neko zaboravlja da je on, saglasno kvalitetu njegovih vibracija, privučen baš tom grupom ljudi, koja mu može pružiti najbrži način odrađivanja karmičkih dugova.

9) Ne možemo mi sva nesavršenstva prevladati ispunjavanjem molitvi i druge duhovne prakse. Deo tih nesavršenstava mi možemo prevladati samo suočavajući se u životu sa onim čovekom, sa kojim imamo karmu, i odrađujući tu karmu neposrednim opštenjem i razrešenjem konflikata, savlađivanjem tih konflikata, pre svega, u svojoj sopstvenoj svesti.

10) Zato nikada ne treba da osećamo gnev ili negodovanje kada neko od naše braće na Putu postupa prema nama, kako nam izgleda – nepravedno. Time mi dobijamo mogućnost da vratimo karmički dug tom čoveku na „najmekši“, najlakši mogući način. Zamislimo da smo ubili tog čoveka u prošlom ili u jednom od prošlih života. A u ovom životu taj čovek nam je samo naneo verbalnu uvredu, ili nas je izbacio iz zajednice, ili je stvorio za nas nepodnošljive uslove u zajednici, putem intriga i spletaka.

11) Mada se mnogima od nas čini da bi im bilo mnogo lakše ako bi bili ubijeni, nego da izdržavaju taj nepodnošljivi duševni bol.

12) Mi treba da dozvolimo Bogu da odluči kako smo mi dužni da odradimo naš karmički dug. Mi dobijamo baš one ispite u svom životu i susrećemo se baš sa onim situacijama, koje više od svega odgovaraju našem napredovanju na Putu.

13) I kolikogod mi tražili razne religiozne grupe i zajednice, tražeći mesto na kojem bi nam bilo prijatno sa ljudima koji nas okružuju u zajednici, mi nigde nećemo naći ono što tražimo, zato što nam energije, koje sadržimo u sebi, u svojoj auri, ne dozvoljavaju da nađemo mesto na Zemlji, na kojem bismo mogli da se sakrijemo od naših karmičkih dugova.

14) I tera nas da okrivljujemo nekoga van nas samih, zbog problema koje imamo – upravo naš nerealni deo, naš ego.

15) I sve dok ne slomimo protivljenje tog našeg neprijatelja, mi ćemo se susretati sa tim situacijama, koje će nas potresati i izazivati jaka duševna preživljavanja i traume.

16) Mi ne možemo izmeniti druge ljude, i mi ne možemo izmeniti život na planeti Zemlji, u krajnjoj meri – mi možda ne možemo postići vidljive promene u toku jednog života, ali mi možemo promeniti svoj odnos prema okolnostima u svom životu. I mi možemo izmeniti naš odnos prema onim ljudima koji nas vređaju ili čine protiv nas neblagovidne postupke.

17) Da li je dostiživo svakoj grupi stvaranje odnosa koji bi odgovarali visokim standardima Učenja, koje daju Bića Hijerarhije Svetlosti, proroci, poslanici (primaoci poslanica, poruka)? Naravno da je dostiživo, ali samo u tom slučaju da se grupa u celosti kreće po pravcima Božanskog plana, ako grupa stremi da dostigne visine Božanskog služenja, koje se ispoljava kao služenje bližnjemu, služenje životu u svakom njegovom ispoljavanju.

18) GRUPA, KOJA SE SASTOJI OD INDIVIDUA, KOJE SU POSTIGLE ZNAČAJAN NIVO NA DUHOVNOM PUTU, UVEK JE HARMONIČNA I LIŠENA KONFLIKATA. ALI JE NEOPHODNO DA GRUPA IMA U SVOM SASTAVU IMA MAKAR JEDNOG ČOVEKA, KOJI IMA DOSTA VISOK NIVO DOSTIGNUĆA, I ČIJI ČLANOVI SU SPREMNI DA ISKORISTE TOG ČOVEKA KAO OBRAZAC ZA PODRAŽAVANJE.

19) Dešava se i da čovek shvata da postiže duhovno ozarenje, i on stremi tome da prenese svoje iskustvo njemu bliskim ljudima u grupi, ali takav čovek udara u zid neshvatanja i čak osude za gordost i nesavršenstvo.

20) Opšti nivo grupe u tom slučaju je takav da ostali članovi ne mogu u svojoj svesti da razlikuju, shvataju dostignuća svoga brata. I grupa se lišava svog orijentira, čoveka koji bi mogao da im da svoju Svetlost i svoja dostignuća.

21) Razne situacije se sklapaju u raznim grupama. Ali, sve te situacije je neophodno proći, neophdono prihvatiti, jer ih sve stvara Tvorac, zato, da bismo imali mogućnost da postanemo savršenima u Bogu, otkazujući svoje nesavršenstvo. Zato – svako dobija ono što zaslužuje.

22) Sam trenutak podizanja na viši nivo svesti dešava se vrlo brzo (naravno, proces koji prethodi tome može i dosta dugo da traje), u trenutku sekunde, potrebno je samo da postojano imamo u svojoj svesti pravi orijentir, pravi pravac i pravu ustremljenost. I ovo Učenje nam se daje sa ciljem da ispravno usmerimo svoju svest i da imamo dobar pravac u svojim stremljenjima.

23) Ne treba da obraćamo pažnju na patinu „prljavštine“ koja pokriva dušu ljudi koji nas okružuju. Moramo da se potrudimo da ispod svakog sloja „prljavštine“ vidimo Božansku prirodu svakog čoveka. I da izaberemo oko sebe ispravne obrasce za podražavanje. U tome nam se daju mnogi ključevi u ovom Učenju.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (20)

(REZIME: ljudi uglavnom žive po nekakvoj inerciji, po inerciji jure za novcem, karijerom, ugledom, zadovoljstvima, itd; sa pitanjem pravog smisla ili cilja života suoče se tek kada se suoče sa teškom bolešću ili sa smrću; dobra duhovna učenja su tu da nam pomognu da na vreme, ispravno postavimo svoje ciljeve u životu, da im na ispravan način težimo, da svom životu damo dublji smisao.)

1) Ljudi donose programe svojih aktivnosti u firmi u kojoj rade, donose program rada i RAZVOJA firme, donose program rada političkih organa, program RAZVOJA društveno-političke zajednice...

2) A PRITOM SAMI ŽIVE PO INERCIJI, IDUĆI KROZ ŽIVOT KAO GUSKE KROZ MAGLU.

3) Po inerciji žive i rade, i ono što je Božanski ispravno, i ono što je, uglavnom u mnogo većoj meri, Božanski neispravno.

4) Po inerciji brinu ili ne brinu o porodici, po inerciji ulažu puno napora da zarade puno para ili se predaju lenstvovanju, po inerciji teže životnim zadovoljstvima, po inerciji se trude ili ne trude da zauzmu važne pozicije u društvu...

5) NE ZASTANU DA OSMOTRE SVOJ ŽIVOT, DA SE ZAPITAJU – KOJI JE NJIHOV STVARNI CILJ U ŽIVOTU, KAKO, POMOĆU KOJEG PROGRAMA, POMOĆU KOJEG NAČINA ŽIVLJENJA TAJ CILJ I PROGRAM MOGU OSTVARITI.

6) Kada se suoče sa nečijom ili svojom bolešću, sa nečijom ili svojom smrću – ONDA IM SE „POGLED“ SAM OD SEBE OKREĆE UNUTRA, I POČINJU DA IZVIRU NEKA PITANJA, DA SE JAVLJAJU NEKI UVIDI, ŠTOŠTA POČINJU BAR NEJASNO DA SHVATAJU.

7) Kao na filmu okreću se scene iz života i iskrsava pitanje – koji je bio smisao svega toga. Na primer: jurili su da nešto „steknu“ i izgrade, da ispunjavaju razne obaveze, pritom sticali prijateljstva, družili se, išli u provode i zabave, itd, itd. I ŠTA SADA SA SVIM TIM?! OD KAKVOG JE ZNAČAJA SADA SVE TO, SADA, KADA SU TEŠKA BOLEST ILI SMRT TU?! SADA SU SVE TO SAMO SLIKE ILI USPOMENE KOJE NIŠTA NE ZNAČE, KOJE SU ISPARILE, KOJE NE DONOSE UNUTRAŠNJE ISPUNJENJE.

8) Zato se u Učenju i naglašava potreba osmišljavanja svog života i SVOG RAZVOJA kroz jedan duhovni i životni program.

9) To ne znači ne živeti spontano i živeti kao robot, već znači da na osnovu dobrog duhovnog učenja jasno definišemo ciljeve cvog života, da napravimo, opet – na osnovu principa iz tog duhovnog učenja, smernice, program ili okvire svog delovanja. A, naravno, u okviru toga delovaćemo spontano, onako kako to svaka situacija za sebe bude zahtevala.

10) Velika je to razlika u odnosu na prethodno opisano življenje po nekakvoj inerciji. Na primer: onoga ko po inerciji teži sticanju bogatstva i karijeri, ne razmišljajući o svrsi i smislu svega toga – talasi života bacaju tamo i ovamo, sve do one situacije suočavanja sa teškom bolešću ili smrću, KADA SHVATE DA JE POSTOJALA NEGDE NEKAKVA GREŠKA.

11) A dobra duhovna učenja nam pomažu i da bolje shvatimo život, smisao života, našu ulogu u našem i u životu ljudi koji nas okružuju, pomažu nam da ispravno postavimo ciljeve i da im na ispravne načine težimo.

12) PROSTO – DA SVOM ŽIVOTU DAMO JEDAN DUBLJI SMISAO!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0037 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Naš položaj u duhovnoj zajednici" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške