Autor teksta
 
Anonymous
Šifra teksta
 
p6
Datum kreiranja
 
10-09-2009 14:05:18
Datum poslednje izmene
 
29-11-2009 18:08:47
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
1912
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
...Reče Gospod...
 

GOSPOD GOVORI ČOVEKU

“Da li si ti kadgod razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se JEDNOVREMENO i Mene, jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice oka Moga ? Ti si drag u Očima Mojim, i Ja sam te zavoleo, pa je zato za mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam.

Kad te iskušenja škole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od Mene dolazi, da tvoja nemoć oseća Potrebu za Mojom Silom, i da pojmiš da si siguran samo kada se Ja borim ZA tebe. Ako se nalaziš u teškim prilikama, medju ljudima koji te ne razumeju, koji ne vode računa o tome šta ti je prijatno, koji te odbacuju – to od Mene dolazi. Ja sam – Bog, Koji Upravlja PRILIKAMA . Ti se NISI slučajno našao na svome mestu: to je baš ono mesto koje sam ti Ja odredio…!

Molio si me da te naučim SMIRENOSTI, pa, evo, vidi: stavio sam te u onu sredinu, u onu školu, gde se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive s tobom samo ispunjavaju Moju Volju. Ako se nalaziš u novčanoj oskudici, teško vezuješ kraj s krajem – to od Mene dolazi, jer Ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se obraćaš i da zavisiš od Mene. Moje rezerve su neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u Vernost Moju i Istinitost Mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: “Vi niste verovali Gospodu Bogu vašem” (V.Mojs. 8,12-13).

Ako preživljavaš noć bola, ako si odvojen od svojih bliskih – to od Mene dolazi. Ja sam Utešitelj i Iscelitelj bolesti, Ja sam to dopustio, da bi Mi se ti obratio i da bi u Meni nasao večnu utehu.

Ako si se razočarao u svome prijatelju, u nekome kome si otkrio svoje Srce - to od Mene dolazi. Ja sam DOPUSTIO da se razočaraš, da bih pokazao da je Gospod tvoj najbolji Prijatelj…. Ja hoću da Mi ti sve prinosiš i da Mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar Meni i prikloni se Meni, pribežištu Svome, da bi se izbavio od zlog jezika. Ja ću Izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazaću tvoju nevinost.

Ako su se tvoji planovi svi srušili, ako si klonuo Dušom i telom – to od Mene dolazi. Ti si pravio planove i iznosio si ih Meni, da ih Ja blagoslovim. Ali Ja hoću da mi ti Prepustiš da raspolažem prilikama tvoga života. Tada će odgovornost za sve pasti NA Mene, jer je ona za tebe suviše teška i ti sam ne možes izaći s njom na kraj.

Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i ako ti je tuga ispunila srce, znaj – to od Mene dolazi. Ja hoću da tvoje Srce i tvoja Duša budu uvek Vatreni pred Očima Mojim i da imenom Mojim pobedjuješ svaku malodušnost. Ako vec dugo ne dobijaš vesti od onih koje voliš, pa po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, - to do Mene dolazi. Kroz patnju tvoje Duše Ja ISPITUJEM Jačinu tvoje vere u Moja obećanja i silu i snagu tvoje molitve za Bližnje. Jer, ti njih nisi preporučio Pokrovu Moje Prečiste Majke, niti si prepustio brigu o njima Mojoj Očinskoj ljubavi.

Ako te je snašla teska bolest – prolazna, ili neizlečiva, pa si prikovan za postelju, znaj da to od Mene dolazi. Ja hoću da Me ti u svojoj telesnoj nemoći još Dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš, što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ Moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s POVERENjEM prepustiš Meni i dodješ pod Moje okrilje.

Ako si maštao da učinis neko naročito delo radi Mene, a umesto toga pao u bolesničku postelju i onemoćao, znaj – to od Mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od Mene. SETI SE da su se neki od Mojih najboljih saradnika udaljili od svetskih poslova, da bi u miru naučili da se neprestano Mole. Ako si neočekivano pozvan da zauzmeš neki težak i odgovoran položaj,idi, prihvati se i osloni se na Mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog u svim Delima tvojim, u svemu što budeš radio svojim rukama.

Danas ti dajem ovaj sasud svetog jeleja. Koristi se njime slobodno, Dete Moje. Svu teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost pomaži ovim jelejem. Sećaj se da je svaka nevolja – Božija Pouka, prilika da se nečemu naučis. Svaka oštrica ce otupiti da se ti ne pozlediš.
Stoga usadi u Srce svoje reči koje sam ti danas objavio: to od Mene dolazi. Jer, ovo za tebe nije samo reč, no je to – život tvoj”. A šta meni nedostojnom preostaje da kazem na sve to? Preostaje mi samo da ponovim reči apostola Pavla: “Jer je sve iz Njega, Njime i u Njemu”, Kome neka je slava u vekove – Amin.

Jeromonah Serafim Virički

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0058 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "...Reče Gospod..." - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške